Zmarł ks. prof. dr hab. Stanisław Bielecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś. + P.
Ks. prof. dr hab.
STANISŁAW BIELECKI

Kapelan Jego Świątobliwości
Kanonik gremialny Kapituły Miechowskiej
Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Kapłan Diecezji Kieleckiej

Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej w latach 1987-2012
Dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej w latach 1997-2001
Członek Towarzystwa Naukowego KUL

Promotor 19 doktoratów oraz 360 magisteriów
Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

Urodził się 14 września 1947 r. w Miechowie
Zmarł 27 grudnia 2012 r. w Kielcach

Pogrzeb odbędzie się w środę, 2 stycznia 2013 r.
Msza św. żałobna pod przewodnictwem
Księdza Biskupa Mariana Florczyka
zostanie odprawiona w Bazylice Katedralnej w Kielcach o godz. 9.00
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem
Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana
zostanie odprawiona w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie
o godz. 12.00

Msza św. w intencji zmarłego profesora zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL
we czwartek 10 stycznia 2013 r. o godz. 12.30


Rektor i Senat Akademicki
Dziekan i Rada Wydziału Teologii
Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Społeczność Akademicka
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

życie i działalność naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna śp. ks. prof. dra hab. Stanisława Bieleckiego

 

depesza KAI

Kielce: uroczystości pogrzebowe śp. ks. prof. Stanisława Bieleckiego

Bp Marian Florczyk, profesorowie KUL i kieleckiego WSD, wychowankowie i przyjaciele pożegnali dzisiaj podczas Mszy św. żałobnej zmarłego w wieku 65 lat i w 40. roku kapłaństwa - ks. prof. dr hab. teologii Stanisława Bieleckiego, autora m.in. najnowszego przekładu Listu św. Pawła do Tytusa w Nowym Testamencie i Psalmów, znawcę teologii biblijnej i pastoralnej.

„Pochylał się nad Listem św. Pawła niemal całe życie, szczególnie bliskie mu były słowa: „Nikt nie żyje dla siebie”, chociaż współczesny człowiek jest inaczej kształtowany i wychowywany” – mówił w homilii bp Marian Florczyk, podkreślając, że śmierć ks. prof. Stanisława Bieleckiego wzbudziła w nim refleksję nad życiem ludzkim w ogóle, a szczególnie nad życiem księdza.

”W życie księdza trzeba wpisać trud i codzienne wyrzeczenia, bo jest do życie dla Pana i dla drugich” – mówił bp Florczyk, przypominając posługę zmarłego, jego pasję w przepowiadaniu i nauczaniu Pisma Świętego, rzesze wdzięcznych studentów, magistrów, doktorów oraz zmaganie się z chorobą, która nagle pozbawiła go wzroku i przynagliła do innej aktywności. „W chorobie śp. ks. Stanisław stał się znakiem kruchości życia” – podkreślał bp Florczyk.

We Mszy św. w kieleckiej bazylice uczestniczyła delegacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z m.in. prodziekanem Wydziału Teologii ks. dr hab. prof. KUL - Markiem Chmielewskim oraz dyrektorem Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki ks. dr hab. Andrzejem Kicińskim, a także dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych KUL - ks. prof. dr hab. Henrykiem Witczykiem.

Po eksportacji ciało zmarłego zostało przewiezione do rodzinnego Miechowa, gdzie Mszy św. pogrzebowej w bazylice Grobu Bożego przewodniczył abp Wacław Depo – pasterz częstochowski, w koncelebrze z biskupami: bp. Wiesławem Śmigielem, bp. Marianem Florczykiem i bp. Piotrem Skuchą, który wygłosił homilię. Po Mszy św. oficjalne delegacje pożegnały zmarłego księdza profesora.

Ks. Stanisław Bielecki urodził się 14 września 1947 r. w Miechowie. Studia w WSD w Kielcach odbywał w latach 1966–1972. Jako wikary pracował w Bielinach i w Olkuszu. W latach 1976–1981 odbył studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zakończone doktoratem w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (1984). Od 1985 r. prowadził wykłady na KUL, gdzie m.in. do 2000 r. był kierownikiem Instytutu Teologii Pastoralnej Ogólnej. Wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach trwały z kolei od 1986. Jako pracownik kieleckiej i lubelskiej uczelni wykładał także w seminariach na Ukrainie, Słowacji, Białorusi.

Zjeździł – poza północną – niemal całą Europę i wędrował po śladach św. Pawła - w Afryce. We Włoszech spędził 7 lat, w Niemczech - 2 lata, we Francji, Portugalii, Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii – po kilkanaście miesięcy. Biegle posługiwał się kilkoma językami. Fascynowała go także katecheza dla dzieci.

Od 2011 r. Ksiądz Profesor przebywał na urlopie zdrowotnym, mieszkając w domu Księży Emerytów w Kielcach.

Był promotorem ok. 360 prac magisterskich i 19 doktoratów, a także autorem  9 tomów „Homilii dla dzieci”, homilii dla dzieci na pierwsze piątki miesiąca „Twemu Sercu cześć składamy”, homilii ślubnych „Ślubuję Ci” oraz najnowszego przekładu Listu św. Pawła do Tytusa w Nowym Testamencie i Psalmach, wydanego przez Edycję Świętego Pawła.  

Za pracę naukowo–dydaktyczną w 2010 r. Prezydent RP odznaczył go Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

dziar / Kielce

źródło

http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=469989