zmarł Krzysztof Lausch

 • Krzysztof Lausch
  Krzysztof Lausch
 • Krzysztof Lausch
  Krzysztof Lausch
 • Krzysztof Lausch
  Krzysztof Lausch
 • Krzysztof Lausch
  Krzysztof Lausch

 

 

KUL wspomina śp. Krzysztofa Lauscha

 

 

W imieniu Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II chciałbym wyrazić żonie śp. Krzysztofa Lauscha - Katarzynie i całej rodzinie oraz wielu ich przyjaciołom naszą łączność w modlitwie w tych dniach. Dla nas śp. Krzysztof był zawsze prorokiem wyznaczającym odważnie drogi głoszenia Dobrej Nowiny tym, którzy w oczach tego świata są najsłabsi.

 

Dziękujemy Bogu za życie i działalność śp. Krzysztofa, u którego widzieliśmy szczere dążenie do stworzenia konkretnych warunków życia, struktur pomocy i ochrony prawnej, odpowiadających potrzebom i dynamice rozwoju osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz tym, którzy jej towarzyszą, a więc przede wszystkim członkom rodziny. Widzieliśmy Jego odważne pragnie, aby uzdrowić i przekształcić kultury, które opanowane przez hedonizm i zaślepione przez ulotne i złudne piękno, postrzegają potrzeby tych osób jako skandal lub prowokację, a ich problemy jako kłopot, którego trzeba się pozbyć lub pośpiesznie z nim uporać.

 

Dziękujemy za życie i działalność śp. Krzysztofa, który zachęcał nas wszystkich do ukazywania osób z niepełnosprawnością intelektualną jako żywych ikon ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

 

Dziękujemy za życie i działalność śp. Krzysztofa, który dzielił się z nami prawdą, że najgłębsza istota człowieka jest ukryta w Jezusie Chrystusie i że nie jest nią to, co zewnętrzne. Jego troska przejawiająca się w ukazywaniu prawdy, że ludzie niepełnosprawni to uprzywilejowani świadkowie człowieczeństwa. Mogą wszystkich uczyć, czym jest miłość, która zbawia, mogą stać się zwiastunami nowego świata, którym nie rządzi siła, przemoc, agresja, ale miłość, solidarność i otwartość na drugiego; nowego świata przemienionego przez światłość Chrystusa, Syna Bożego, który dla nas stał się człowiekiem, został ukrzyżowany i zmartwychwstał. I takiego go zapamiętamy.

 

 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

 

ks. Andrzej Kiciński

Dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

 

 

 

------------------------

Msza pogrzebowa odbędzie się dnia 2 maja 2014 r. o godz. 12.00 w Kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej 97 w Poznaniu.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 maja 2014r. o godz. 13.30 na Cmentarzu Górczyńskim przy ul. P. Ściegiennego w Poznaniu.

-----------------------

"Po długiej i ciężkiej chorobie wczoraj wieczorem zmarł dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu Krzysztof Lausch. Kierował szkołą 21 lat. Wprowadził wielospecjalistyczną diagnozę każdego nowego ucznia. Na jej podstawie za każdym razem powstaje szczegółowy program edukacji i terapii.

Krzysztof Lausch był dobrze znany w środowisku pedagogów specjalnych. Współpracownicy mówili o nim „charyzmatyczny dyrektor”. Dzięki staraniom Krzysztofa Lauscha w 1995-ym roku powstał dla niepełnosprawnych dzieci oddział szkoły przy ulicy Świętego Floriana, a później gimnazjum specjalne. Współtworzył też program nauczania religii w szkołach specjalnych. Był katechetą. Wymyślił barwne znaki, które pomagają niepełnosprawnym intelektualnie przeżywać mszę świętą. W sierpniu Krzysztof Lausch skończyłby 60 lat". źródło

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu, gdzie Krzysztof Lausch był dyrektorem

 

wybrane niezapomniane publikacje:

 

Lausch K. M. Religijne oddziaływanie na dzieci i młodzież głębiej upośledzoną umysłowo. I-III. „Katecheta” 24:1980 nr 3 s. 116-120; nr 4 s. 165-169; nr 5 s. 208-212.
Lausch K. M. Teoretyczne podstawy katechizacji osób głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa: ATK 1987.

Lausch K. M. Katecheza przedkomunijna osób głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa: ATK 1990.

Lausch K. Wychowanie religijne uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. W: Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Red. M. Piszczek. Warszawa: CMPPP 2001 s. 111-130.
Lausch K. i K. Słów kilka o wychowaniu religijnym dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. W: Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce: Jedność 2003 s. 169-185.
Lausch K. i K. Wychowanie religijne małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W: Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym. Red. E. Osewska, J. Stala. Tarnów: Biblos 2005 s. 411-421.

 

informacje o uroczystościach pogrzebowych:

ks. Jerzy Sęczek

wybrane zdjęcia: Agnieszka Pilch