zmarł doktorant ks. Łukasz Śleziak SAC

Ks. Łukasz Śleziak SAC urodził się 8 października 1980 roku w Wodzisławiu Śląskim.

Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego złożył 30 września 2001 roku w Czarnej.

Święcenia prezbiteratu przyjął 6 maja 2006 roku w Ołtarzewie.

Po święceniach kapłańskich posługiwał w Gdańsku Wrzeszczu (2006-2009),

następnie odbył studia specjalistyczne w Rzymie (2009-2012), a po ich ukończeniu został skierowany do Chełmna (2012-2015).Rozpoczął studia doktoranckie z katechetyki w KUL. Miał zatwiedzony temat rozprawy doktorskiej. Zdane egzaminy doktorskie z pedagogiki i języka włoskiego. Napisane 3 rozdziały pracy doktorskiej.

 

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. ks. Łukasza zostanie odprawiona 9 listopada br. (poniedziałek) o godz. 12.00

w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Rydułtowach – Orłowcu (ul. ks. Bolesława Szyszki 1).

Po mszy św. odbędzie się pogrzeb na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Śp. ks. Łukasza polecajmy Miłosierdziu Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.

Zarząd Prowincjalny, Poznań i Rada Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL