Złoty jublileusz kapłaństwa prof. S. Kulpaczyńskiego SDB

foto: Marek Głuch SDB