Zeszyty Formacji Katechetów

Numer 1 (57) - 2015 Nawrócenie w wychowaniu chrześcijańskim

Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz
Program duszpastersko-katechetyczny diecezji radomskiej na rok szkolny 2014/2015  pt. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – ks. bp Henryk Tomasik


I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

Człowiek jako najwyższa wartość – ks. Marek Dziewiecki
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie – formacja i akcja? – ks. Paweł Mąkosa


II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

Droga doskonałości chrześcijańskiej w nauczaniu św. Ambrożego z Mediolanu – ks. Michał Krawczyk
Wychowanie religijne to kwestia miłości – ks. Marek Dziewiecki
Nawrócenie w wychowaniu chrześcijańskim – ks. Stanisław Łabendowicz


III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Ku profesjonalizmowi wychowania – kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – Dariusz Adamczyk
Rola i miejsce sakramentu pokuty w procesie formacji młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania – Joanna Borowicz


IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

Wychowawca – nauczyciel mądrości, wolności i miłości – ks. Marek Dziewiecki
Metody utrwalania treści w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz


V. FORUM KATECHETÓW

Pan Jezus chce prawdy w naszym życiu – VIII przykazanie Boże – Aneta Wrzesień
Życie konsekrowane darem dla Kościoła – s. Anna Samuela Rzeźnikowska CR
Wielki Post czasem nawrócenia – Anna Rudnikowska
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Aneta Wrzesień


VI. RECENZJE

J.L. Griffith, M.E. Griffith, Odkrywanie duchowości w psychoterapii, Kraków: WAM 2008 – o. Andrzej Jastrzębski OMI


VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

Pomoce dydaktyczne

więcej