Założony i realizowany model katechety

 

książka do nabycia u autora - kontakt ks.walentowicz[at]gmail.com

 


Oceniając pozycję ks. Czesława Walentowicza zauważa się bezsprzecznie, że duży walor rozprawy, to jej wymiar praktyczny. Autor dokonał analizy opinii katechetów, dyrektorów i nauczycieli oraz rodziców i młodzieży z archidiecezji białostockiej na temat poszczególnych elementów modelu katechety (1090 zakwalifikowanych kwestionariuszy ankiet). Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkie wyniki badań pozwoliły Autorowi na wypracowanie istotnych, zwłaszcza w kontekście permanentnej formacji katechetów, postulatów.


z recenzji prof. dr hab. Anny Zellmy (UMW)


Ks. Czesław Walentowicz daje nowe i oryginalne spojrzenie na kwestie modelu katechety wkomponowanego w realia katechetyczne jednej diecezji. Autor pokazał, jakie są osiągnięcia, które od zaraz można implantować w ogólnopolskich przestrzeniach katechetycznych. Praca w swojej warstwie empirycznej prowokuje do dyskusji nad rolą katechety w środowisku edukacyjnym, pogłębia spojrzenie czytelnika na trudne do przecenienia znaczenie świadectwa dla rozwoju wiary. Uważna lektura pozwala z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością ustalić, że autor patrzy na katechetę – dostrzegając rozbieżności między modelem założonym a rzeczywistym – w duchu wiary oraz z nadzieją, że Bóg swojego dzieła zbawczego nigdy nie porzuca, lecz wspomaga swoim błogosławieństwem.


z recenzji ks. prof. dra hab. Mariana Zająca (KUL)

 

Wydaje się, że nikt do tej pory nie badał tak dogłębnie założonego i realizowanego modelu katechety. Na źródłach zastanych i wytworzonych powstała oryginalna i twórcza rozprawa doktorska. W dzisiejszym „medialnym” świecie zwróconym ku akcentowaniu niepożądanych faktów – ta praca badawcza dokumentuje duży i pozytywny wkład katechetów w pracę wychowawczą z dziećmi i z młodzieżą. Książka stanowi opracowanie ważnego obszaru badawczego dla historii i współczesnej katechetyki oraz nauczania religii katolickiej w szkole polskiej. Wpisuje się w ważne osiągnięcia naukowe prowadzone w Katedrze Katechetyki Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


z recenzji promotorskiej ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL

  • recenzenci
    recenzenci