XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
17-18 XI 2017 r.

Katecheza specjalna – dobre praktyki
Co to znaczy, że każdy ochrzczony niepełnosprawny jest zdolny do wzrostu w świętości (DOK 189)?


17 XI 2017 r. piątek (C-1031)

 

16.00 Otwarcie sympozjum
16.10-16.30 Kompetencje psychologiczne – Aleksandra Wnuk (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną; Niepubliczna Poradnia „Lolek”)
16.30-16.50 Kompetencje pedagogiczne – dr Anna Prokopiak (Fundacja ALPHA, pracująca na rzecz środowiska osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; UMCS)
16.50-17.10 Kompetencje biblijne – Magdalena Koper (nauczyciel religii; doktorantka w Katedrze Katechetyki Szczegółowej KUL)
17.10-17.30 przerwa
17.30-17.50 Kompetencje teologicznopastoralne – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej KUL)
17.50-18.10 Kompetencje katechetyczne – Halina Koselska-Kubiak (Centrum pedagogiki włączającej i specjalnej Wiedeń)
18.10-18.30 Kompetencje komunikacyjne – Agnieszka Pilch (Stowarzyszenie „Mówić bez słów”)
19.00 Msza św. w kościele akademickim KUL – bp. dr E. Białogłowski (Diecezja Rzeszowska)18 XI 2017 r. sobota (CTW 408)
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy Królestwo Boże (Mk 10, 14).


8.00 Msza św. w kościele akademickim KUL (dla chętnych)
10.00 Wprowadzenie do warsztatów z katechezy specjalnej
Warsztaty I: Jak przygotować dziecko niemówiące do pierwszej spowiedzi świętej? – Agnieszka Pilch
Warsztaty II: Jak przygotować dziecko z niepełnosprawnością intelektualną do I Komunii św.? – Halina Koselska-Kubiak
Warsztaty III: Jak kształtowość tożsamość młodych z autyzmem przed bierzmowaniem? – dr Anna Prokopiak
12.30 Podsumowanie prac w grupach
13.00 Zakończenie konferencji

Wiara jest wspaniałym towarzyszem w życiu, kiedy pozwala nam dotknąć obecności Ojca, który nigdy nie opuszcza swoich stworzeń, niezależnie od ich kondycji życiowej. Kościół nie może być głuchy lub mówić fałszywym tonem w obronie i w promocji osób niepełnosprawnych” (Franciszek 21 X 2017 r.)

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU:
ks. mgr Sebastian Mandrysz

SEKRETARZ KOMITETU:
ks. mgr lic. Łukasz Nycz

CZŁONKOWIE:

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. dr hab. Helena Słotwińska, ks. prof. dr hab. Marian Zając, ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL, ks. dr Roman Janiec, ks. dr Bartłomiej Krzos.
mgr lic. Mateusz Pisarek, mgr lic. Magdalena Koper, mgr lic. Jerzy Jarosiński, ks. mgr lic. Łukasz Nycz, ks. mgr lic. Mateusz Michoń, mgr lic. Katarzyna Pochwatka, mgr lic. Marta Karyś, ks. mgr lic. Piotr Brodziak, ks. mgr lic. Marcin Falkowski, mgr lic. Katarzyna Wierzbicka, ks. mgr Sebastian Mandrysz, ks. mgr Damian Broda, ks. mgr Łukasz Simiński, ks. mgr Andrzej Hano, mgr Olga Cieniuch, ks. mgr Jakub Kuchta.