XXXVIII Międzyuczelniane sympozjum naukowe KUL-UKSW 2012

 

 

 

Sekcja Katechetyki i Koło Naukowe Studentów Katechetyki
Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Serdecznie zapraszają na sympozjum pt:

Rozwijanie poznania wiary w kontekście nowej ewangelizacji

UKSW w Warszawie

25.04.2012 r.

 

06.00 Wyjazd z Lublina

10.00 - śniadanie w Warszawie
10.30 - przywitanie gości i otwarcie sympozjum
10.40 - Pojęcie i wyzwania nowej ewangelizacji - ks. mgr lic. Tomasz Moch, UKSW
11.10 - Rozwijanie wiary w duszpasterstwie parafialnym - ks. mgr Tomasz Kamiński, ks. mgr Paweł Ścisłowicz, KUL
11.40 - dyskusja
12.00 - Eucharystia (Homilia - ks. mgr Tomasz Kamiński, KUL)
13.00 - obiad
13.45 - wyjazd do Centrum Nauki Kopernik

fot. Krzysztof Gałan