XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

SPECJALIZACJA KATECHETYKI

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w XXXVII Ogólnopolskim Sympozjum Katechetycznym

KATECHEZA W PARAFII

18-19 listopada 2016

 

UWAGA!!!

Po raz pierwszy sympozjum odbędzie się w nowym budynku KUL (od strony kościoła akademickiego)

CENTRUM TRANSFERU WIEDZY

AULA 408

 

PIĄTEK 18 XI 2016

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

Przewodniczy ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL Lublin

 

9.45 Otwarcie sympozjum – ks. prof. Andrzej Kiciński – Prorektor KUL

10.00 Jaka katecheza w parafii przygotowująca młodzież do sakramentu bierzmowania? - ks. dr Marek Winiarski UPJPII Rzeszów

10.45 Przerwa

11.15 Katechetyczny wymiar animacji misyjnej w parafii

- dr Aneta Rayzacher-Majewska, UKSW Warszawa

12.30 Msza św. – ks. bp dr hab. Wojciech Osial - Łowicz

 

SESJA POPOŁUDNIOWA

Przewodniczy ks. dr hab. Piotr Goliszek, KUL Lublin

 

15.00 Tradycyjna I Komunia święta w parafii w nowej formie

- ks. dr hab. Hubert Łysy, UO Opole

15.45 Przerwa

16.15 Twórcze inicjatywy wspierające relacje między parafią a katechezą szkolną

- ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński, KUL Lublin

17.15 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad

SOBOTA 19 XI 2016

8.00 Msza św. - ks. bp dr Edward Białogłowski - Rzeszów

 

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

Przewodniczy ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL Lublin

 

9.30 „Wczoraj” i „dziś” katechezy w środowisku zlaicyzowanym na przykładzie Francji źródłem inspiracji dla katechezy w Polsce - ks. dr Bogdan Skłodowski, AWSD Białystok

10.00 Edukacja domowa jako wyzwanie dla katechezy

- ks. dr Jarosław Kowalczyk, PWT Wrocław

10.30 Przerwa

11.00 Katecheza parafialna dzieci – prawda czy fałsz, sukces czy porażka?

- ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL Lublin

11.45 Dyskusja i podsumowanie

12.00 Anioł Pański i zakończenie sympozjum

 

 

Komitet organizacyjny:

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU:

ks. mgr lic. Łukasz Nycz, ks. mgr Andrzej Jasnos,

 

SEKRETARZ KOMITETU:

mgr lic. Katarzyna Pochwatka, mgr lic. Łukasz Bijata,

 

CZŁONKOWIE:

 

ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL,

ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL, prof. dr hab. Helena Słotwińska,

s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL, ks. dr hab. Piotr Goliszek.

 

dr Joanna Borowicz, ks. mgr lic. Damian Fleszer, mgr lic. Damian Belina,

mgr lic. Ewa Łaskarzewska, ks. mgr lic. Michał Knapik, mgr lic. Mateusz Pisarek,

mgr lic. Magdalena Koper, ks. mgr lic. Łukasz Nycz,  ks. mgr lic. Mateusz Michoń,  mgr lic. Katarzyna Pochwatka, mgr lic. Łukasz Bijata, mgr lic. Marta Karyś,

ks. mgr lic. Piotr Brodziak, ks. mgr Andrzej Jasnos, ks. mgr lic. Marcin Falkowski,

ks. mgr Michał Jędrzejski, ks. mgr Krzysztof Bieńczak, mgr Katarzyna Wierzbicka, mgr Mirosław Kozioł, ks. mgr Mariusz Michalski, ks. mgr Sebastian Mandrysz,

ks. mgr Damian Broda, ks. mgr Łukasz Simiński, ks. mgr Andrzej Hano,

Marta Rutkowska, mgr Olga Cieniuch, Paulina Skórnicka, Karolina Licznerska, Ewelina Paczuska, Martyna Wąsik.