XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 14-15.XI.2014

XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

14-15 listopada 2014

 

Edukacja seksualna w katechezie.

Szanse i wyzwania

Zdjęcia można obejrzeć klikając na poniższy link

https://drive.google.com/open?id=0BxoONMbTmxiqZFl2U1hZbWN0RkU&authuser=0

 

Piątek, 14 listopada 2014

 

10.00-10.15 Otwarcie sympozjum – o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, prorektor KUL

10.15-11.00 Godność człowieka a sens płciowości – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, UAM Poznań

11.00-11.15 Przerwa

11.15-12.00 Gender. Od tolerancji do totalitaryzmu – ks. prof. dr hab. Dariusz Oko, UJPII Kraków

12.30 Msza Święta w kościele akademickim – JE bp dr Marek Mendyk, przewodniczący KWK KEP, PWT Wrocław

15.00-16.00 Dyskusja panelowa: Wyzwania dla współczesnego wychowania seksualnego – bp dr M. Mendyk; bp dr E. Białogłowski, ks. prof. P. Bortkiewicz, ks. prof. D. Oko

16.00-16.15 Przerwa

16.15-18.00 Gość Specjalny:

José H. Prado Flores, założyciel szkół nowej ewangelizacji

 

 

 

Sobota, 15 listopada 2014

 

8.00-9.00 Msza Święta w kościele akademickim – JE bp dr Edward Białogłowski, Rzeszów

9.15-10.00 Wychowanie do integracji seksualnej – o. prof. dr hab. Józef Augustyn SJ, Ignatianum Kraków

10.00-10.45 Rola katechezy w wychowaniu seksualnym – p. dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL Lublin

10.45-11.15 Przerwa

11.15-11.45 Przymusowa seksualizacja dzieci i młodzieży wyzwaniem dla wychowania – mgr Z. Barciński, SP Natan

11.45-12.30 Dyskusja panelowa: Priorytety wychowania seksualnego w kontekście katechezy: o. prof. J. Augustyn, prof. U. Dudziak, mgr Z. Barciński

12.30 – Podsumowanie, modlitwa „Anioł Pański” i zakończenie sympozjum

 

zdjęcia@ks.PI; @EŁ