XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

 

16 XI 2018 r. piątek (CTW 408)

 

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. dr hab. Piotr Goliszek

 

10.00 – Otwarcie sympozjum – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL - Prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych

10.15 – Fałszywe i prawdziwe oblicza patriotyzmu – Bp prof. dr hab. Ignacy Dec (PWT Wrocław)

10.50 – Wartość wychowania patriotycznego na katechezie – ks. dr Robert Strus (Zamość)

11.25 – Dyskusja

12.30 – Msza święta – Bp prof. dr hab. Ignacy Dec

SESJA POPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
14.30 – Wychowanie - patriotyzm - polskość – prof. dr hab. Marek Rembierz (UŚ Katowice)
15.00 – Wychowanie patriotyczne w KUL 1918-2018 – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
15.30 – Przerwa, kawa
16.00 – Historia i patriotyzm we współczesnej szkole w Polsce – dr Robert Derewenda – (KUL)
16.30 – Lubelski, lokalny patriotyzm ­– dr Dawid Florczak, asystent prasowy – (IPN Lublin)
17.00 – Dyskusja
17.30 – Wieczornica patriotyczna – LUBELSKI TRYPTYK STYCZNIOWY – widowisko muzyczne
17 XI 2018 r. sobota (CTW 408)
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Marian Zając – Prodziekan Wydziału Teologii KUL
8.00 – Msza Święta – Bp dr Marek Mendyk
9.00– Obrazy patriotyczne jako kategoria pedagogiczno-katechetyczna – dr Alicja Szubartowska, ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (UO Opole)
9.30 – Literatura patriotyczna w katechezie – ks. dr Jarosław Kowalczyk (PWT Wrocław)
10.00 – Przerwa, kawa
10.30 – Rola wycieczek w wychowaniu patriotycznym - dr Aneta Rayzacher-Majewska (UKSW)
11.00 – Wychowanie do modlitwy za Ojczyznę w katechezie – ks. dr Waldemar Janiga (Przemyśl)
11.30 – Panel: Wychowanie do patriotyzmu – doktoranci katechetyki - KUL
mgr lic. Orysya Uska - "Globalizacja wyzwaniem dla wychowania patriotycznego"
Ks. mgr lic. Damian Broda - "Preewangelizacyjny wymiar patriotyzmu"
Ks. mgr lic. Andrzej Jasnos - "Katechetyczna perspektywa miłości ojczyzny"
Ks. mgr lic. Łukasz Simiński - "Zagadnienie wychowania patriotycznego w podstawach programowych
katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce"
12.00 – Dyskusja - podsumowanie - podziękowanie