XXXIX Międzyuczelniane sympozjum naukowe KUL-UKSW

XXXIX Międzyuczelniane Sympozjum Naukowe
KUL-UKSW

KUL: Lublin 11 IV 2013 (czwartek)
Collegium Jana Pawła II Aula C-1031

Medytacja nad wiarą i rozwojem katechizmów
XX-lecie Katechizmu Kościoła Katolickiego


„Katechizm stanowi trwały zapis wielu sposobów, w jakie Kościół medytował nad wiarą i rozwijał nauczanie, aby dać wiernym pewność w ich życiu wiary” (Benedykt XVI, Porta fidei 11)

„11 października 2012 r. «upłynęło» dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez mojego poprzednika, błogosławionego papieża Jana Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary” (Benedykt XVI, Porta fidei 4)

 

 


9.30 – rozpoczęcie sympozjum (prezesi katechetyki:  ks. mgr lic. Tomasz Kamiński KUL i mgr Ewelina Adamowicz UKSW)
9.40 – Wspomaganie rozwoju życia wiary chrześcijan: Katechizm Rzymski i KKK (ks. mgr lic. Roman Sękalski i s. mgr lic. Edyta Sakowska)
10.00  – Piękno wiary: KKK (mgr Justyna Zakrzewska)
10.20 – Recepcja KKK wśród studentów teologii (ks. mgr Jarosław Gawroński i ks. mgr Wojciech Kania)
10.40 – przerwa
11.00  – Propozycja idealnego dialogu wiary – Kompendium KKK (mgr Izabela Piątek, mgr Damian Belina)
11.20 – Propozycja książki wiary dla młodych Youcat (ks. mgr lic. Paweł Ścisłowicz, ks. mgr lic. Tomasz Kamiński)
11.40 – przerwa
12.30 – Msza św. Kościół akademicki. Przewodniczenie ks. mgr lic. Tomasz Kamiński. Homilia ks. mgr Jacek Andrzejczak
13.30 – przerwa
14.30 – Panel: Katechizm w katechezie – czy ukazuje wszystkim siłę i piękno wiary? Prowadzący: ks. mgr Damian Fleszer, ks. mgr Grzegorz Zakrzewski
Uczestnicy: ks. mgr lic. Tomasz Kamiński, mgr lic. Paweł Ścisłowicz, mgr lic Paweł Pelc, mgr Justyna Zakrzewska, mgr Izabela P. Piątek, ks. mgr Wojciech Kania, mgr Damian Belina, Magdalena Iwan, ks. mgr Marcin Kłosowski, Michał Małek, Agata Mrozińska


„charakterystyką Kompendium jest jego forma dialogowa, która nawiązuje do starego, katechetycznego rodzaju literackiego, posługującego się pytaniami i odpowiedziami. Chodzi o zaproponowanie idealnego dialogu między nauczycielem i uczniem za pośrednictwem przynaglającej sekwencji pytań, które wciągają czytelnika, zapraszając go do odrywania ciągle nowych aspektów prawd swojej wiary” (Joseph kard. Ratzinger, Wprowadzenie do Kompendium, nr 4)

„Niektórzy mówią mi: «Dzisiejszej młodzieży to nie zainteresuje». Nie zgadzam się z tym i jestem pewien, że mam rację. Współcześni młodzi ludzie nie są tak powierzchowni, jak się im imputuje. Chcą wiedzieć, o co w życiu tak naprawdę chodzi. /…/ Ta książka trzyma w napięciu, ponieważ mówi o naszym własnym losie i dlatego głęboko dotyka każdego w nas” (Benedykt XVI, Wstęp do Youcat, s. 9)

 

 

Komitet organizacyjny:
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL wraz z wszystkimi pracownikami specjalizacji oraz: ks. mgr lic. Tomasz Kamiński, ks. mgr lic. Paweł Ścisłowicz, mgr lic. Paweł Pelc, ks. mgr Wojciech Kania, ks. mgr Paweł Hodorek, mgr Karolina Miętkiewicz, mgr Izabela P. Piątek, mgr Justyna Zakrzewska, Magdalena Iwan, ks. mgr Damian Fleszer, ks. mgr Grzegorz Zakrzewski, ks. mgr Maksym Bocharnikow, mgr Damian Belina, ks. mgr Serhiy Riznyk, mgr Maria Białonoga-Gosik, mgr Ewelina Bal.

 

zdjęcia: @ o. Radomił (Andrzej) Wójcikowski