XXXIV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 15-16.XI.2013

Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

na temat

Nowa Ewangelizacja - slogan czy wyzwanie dla katechezy?

15-16 listopada 2013 r.