XXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne KUL 2005

zdjęcia z archiwum dr M. Kobiałki

  • bp G. Kusz
    bp G. Kusz
  • bp G. Kusz
    bp G. Kusz