XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 2003

zdjęcia z archiwum ks. dr M. Paluszkiewicza