XVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

 

 

system zgłoszeń on-line do siedemnastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tegorocznych eliminacjach. Na rejestrację szkół w zakładce zgłoszenie, czekamy do 1 marca 2013. Słowo Boże, naszym skarbem!

 Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym, bez egzaminów wstępnych, na kilku kierunkach w renomowanych uczelniach wyższych w Polsce (także KUL). Na zwycięzców czekają również atrakcyjne nagrody!

 

 

 

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

 

Przypominamy, że od XVI edycji Konkursu (2011/12), zgłoszenia dokonuje się wyłącznie drogą on-line, która została udostępniona 6 listopada 2011, w zakładce Zgłoszenie.   Znajdziemy tam również krótką instrukcję logowania w systemie zgłoszeń. W przypadku konieczności odwołań lub trudności ze skontaktowaniem się z organizatorem Konkursu na terenie Państwa diecezji, prosimy o kontakt z ogólnopolskim sekretariatem.

____________________________________________________

 

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
ul. Józefa Bema 1/52
0-045 Lublin
tel.: 081 441 10 31
e-mail: okwb@civitaschristiana.pl

 

Przed skierowaniem zapytania,
zapraszamy do upewnienia się, czy nie ma już na nie odpowiedzi
w Regulaminie  lub zakładce O Konkursie