XL Sympozjum KUL-UKSW 2014

 

 

PROGRAM  SYMPOZJUM

 

10.00 Międzyuczelniane Sympozja Studentów Katechetyki KUL-ATK i KUL-UKSW odpowiedzią na katechetyczne wyzwania minionego 40-lecia  (KUL)


1.    Geneza sympozjów KUL-UKSW - ks. mgr Paweł Zubrzycki
2.    Rozwój katechetyki w kontekście sympozjów KUL-UKSW - ks. mgr Damian Fleszer
3.  Wkład wybranych katechetyków w rozwój lubelskiego i warszawskiego ośrodka katechetycznego - ks. mgr Rafał Czekalewski


10.20 - Szkolna lekcja religii wobec dzisiejszych problemów edukacji -  ks.  mgr Michał Polny, ks. mgr Rafał Chlebowski SDS (UKSW)

10.50 - Aktualne zagrożenia względem rodziny jako wyzwanie katechetyczne
1.    Zjawisko płci społeczno-kulturowej - mgr Izabela Piątek -Belina
2.    „Nowa” edukacja seksualna w polskich przedszkolach i szkołach - mgr Damian Belina
3.    Konieczność i możliwości seksualnego wychowania rodziców - ks. mgr Andrzej Waligórski

11.20 - Medialny obraz Kościoła wyzwaniem dla katechezy - mgr Michał Małek (UKSW)

12.00 Msza święta (kaplica uniwersytecka) 13.00-15.00 - Przerwa obiadowa

15.00 - Panel dyskusyjny - „Mój pomysł na przybliżanie Jezusa młodemu pokoleniu w perspektywie wyzwań współczesności” - mgr Ewa Łaskarzewska, ks. mgr Michał Knapik, ks. mgr Grzegorz Zakrzewski (KUL); mgr Wioletta Tracz,  ks. mgr Jacek Buta (UKSW)

Komitet organizacyjny:
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL; dr Aneta Rayzacher-Majewska, ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński, prof. dr hab. Helena Słotwińska, ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL, ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL, ks. dr hab. Ryszarda Czekalski, prof. UKSW, ks. dr Piotr Goliszek, ks. dr Jarosław Woźniak, mgr lic. Karolina Miętkiewicz, ks. mgr lic. Tomasz Kamiński, ks. mgr lic. Paweł Ścisłowicz, ks. mgr lic. Paweł Hodorek, mgr Izabela Piątek-Belina, mgr Damian Belina, ks. mgr Damian Fleszer, ks. mgr Paweł Zubrzycki, ks. mgr Grzegorz Zakrzewski, mgr Piotr Skolimowski, ks. mgr Rafał Czekalewski, ks. mgr Michał Knapik, ks. mgr Andrzej Waligórski, mgr Justyna Galeja, mgr Beata Korniłłowicz, mgr Ewa Łaskarzewska, mgr Magdalena Rutkowska, mgr Milena Bijata, ks. mgr Michał Polny, ks. mgr Rafał Chlebowski, mgr Wioletta Tracz, ks. mgr Jacek Buta, mgr Michał Małek, Łukasz Bijata, Elżbieta Kamińska

zdjęcia@IH&JŁ