XI Lubelski Festiwal Nauki

 

 

Czy Panu Bogu podobają się transplantacje?

Rezerwacja

 

Cele:


• wyjaśnienie uczestnikom podstawowych pojęć z zakresu transplantologii
• zapoznanie uczestników ze stosunkiem Kościoła katolickiego do transplantacji narządów
• zapoznanie uczestników z aktualnym prawem dotyczącym transplantacji narządów w Polsce
• przekazanie uczestnikom informacji na temat "Oświadczenia Woli".

Treści:

 

• przedstawienie krótkiej historii transplantologii
• wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: (jakie narządy można przeszczepiać? kto może zostać dawcą?)
• wskazanie różnicy pomiędzy transplantacją ratującą życie a operacją plastyczną
• wskazanie zagrożeń związanych z transplantacją organów (handel narządami)
• przekazanie informacji o stronach internetowych dotyczących transplantacji organów "Oświadczenia Woli".

 

"Pakiet gender" jako aktualne zagrożenie dla rodziny.

Rezerwacja

 

Cele:


• wyjaśnienie pojęć "płeć kulturowa", edukacja seksualna typu A, B, C,
• zapoznanie uczestników z różnicami zachodzącymi między nauką Kościoła katolickiego o ludzkiej płciowości i sakramencie małżeństwa a rozumieniem płci oraz "małżeństwa"/związku w ideologii gender.

Treści:


• przedstawienie zjawiska płci kulturowej (gender) jako zagrożenia dla małżeństwa i rodziny,
• ukazanie różnic między nauką Kościoła katolickiego o sakramencie małżeństwa, a rozumieniem "małżeństwa"/związku w ideologii gender,
• ukazanie różnic między edukacją seksualną typu A a edukacją seksualną typu B i C,
• przedstawienie zagrożeń jakie wynikają z proponowanych programów edukacji seksualnej w przedszkolach i szkołach.

 

Rezerwacja

 

 

 

 

 

baner