Wyjazd integracyjny Siedlce 8.10.2003

zdjęcia ks. dr M. Paluszkiewicz

fragment "ekstazy św. Fraciszka" El Greco z portalu Muzeum w Siedlcach