współpraca z Wyższym Seminarium Duchownym w Kijowie

  • Kijów
    Kijów

 

 

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki kontynuuje współpracę z Wyższym Seminarium Duchownym w Kijowie (Worzel).

Już 5 rok po podpisaniu umowy pomiędzy abp. Piotrem Malczukiem i Wydziałem Teologii KUL nasz Instytutu odpowiada za ustalenie programu i prowadzeniu zajęć. Ostatnio ks. dr Piotr Goliszek prowadził zajęcia z katechetyki

strona WSD w Kijowie zob. więcej