Współpraca z Wydziałem Teologicznym w Koszycach

 

 

W dniach 8-9 maja 2014 r. nasz Instytut gościł trzech profesorów Wydziału Teologicznego w Koszycach na Słowacji. Byli to ks. prof. Gabriel Ragan, ks. prof. Anton Babjak oraz ks. prof. Jan Jenco. Przebywali oni w KUL w ramach programu Erasmus i prowadzili zajęcia dydaktyczne dla naszych studentów i doktorantów. Współpraca ma dotyczyć także wielu innych obszarów życia akademickiego. Koordynatorem naszego Instytutu był ks. prof. Paweł Mąkosa