Współpraca z Katedrą dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku

 

 

W dniach 9-12 V 2014 r. pracownicy i doktoranci Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL byli na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku (Słowacja). Więcej zdjęć i opis tej wszechstronnej wizyty wkrótce

 

Szczególne podziękowania dla JM ks. prof. dr. hab. Tadeusza Zasępy i dla kierownika Katedry dziennikarstwa pana Imricha Gazdy, PhD za wspólne poszukiwania naukowe i kulturowe w dziedzinie edukacji medialnej.