Sympozjum Wykładowców Katechetyki 14-15.09.2012

Powstało Stowarzyszenie Katechetyków Polskich


Promocja katechezy, integracja środowiska naukowego katechetyków oraz formacja katechetów – to cele, jakie stawia sobie powołane kilka dni temu Stowarzyszenie Katechetyków Polskich.

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich zostało powołane podczas Sympozjum Wykładowców Katechetyki, które odbyło się 14 i 15 września w Częstochowie. Uczestniczyli w nim m.in. bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania KEP oraz bp Gerard Kusz z Gliwic.

Pierwszym przewodniczącym SKP został ks. prof. Zbigniew Marek SJ z Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Filozoficznej "Ignatianum" w Krakowie, wiceprzewodniczącym ks. prof. Andrzej Kiciński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Stanowisko sekretarza-skarbnika objęła s. dr Anna Walulik CSFN z "Ignatianum".

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli ponadto m.in. prof. Anna Zellma z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ks. prof. Radosław Chałupniak z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Andrzej Potocki OP z Uniwersytetu Warszawskiego, ks. dr Wojciech Osial z Łowicza oraz ks. dr Dariusz Kurzydło z UKSW.

Powołanie Stowarzyszenia - jak wyjaśnił KAI ks. prof. Zbigniew Marek - służy przede wszystkim działalności naukowej.

Gremium to ma "analizować działania człowieka w świecie i Kościele w świetle Bożego objawienia, promować katechezę, integrować środowisko naukowe katechetyków, a także inspirować formację katechetów". - Cele te będą precyzowane i dostosowywane do konkretnych potrzeb naszego środowiska - dodaje ks. prof. Marek.

Zdaniem przewodniczącego SKP, aktualny stan prowadzenia katechezy w polskich szkołach "z całą pewnością służy dobru niezależnie od tego, że wielu katechetów może stykać się z niezrozumieniem, czy trudnościami". - Taka sytuacja jest wpisana w misję, jaką pełnią - dodaje ks. prof. Marek.

"Poszczególni członkowie jak i całe Stowarzyszenie na miarę swoich możliwości będzie wspierać działalność katechetyczną m.in. wypracowując nowe podręczniki do nauczania religii, podejmując problemy formacji katechetów, a w swoich badaniach sprawy ważne zarówno dla środowiska naukowego, jak też dla praktyków katechezy" - wyjaśnia KAI ks. prof. Marek.

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich zostało zatwierdzone podczas 357. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w marcu br.

lk / Warszawa, Kraków
http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=465325

 

-------------------------

Tematyka: Metodologia katechetyki

 

 

Piątek, 14.09.2012 r.


10.00 – Rozpoczęcie posiedzenia sekcji
10.15-11.00: Referat 1: ks. dr hab. Radosław Chałupniak, prof. UO – Katechetyka jako teologia praktyczna – zdefiniowanie eklezjalnej tożsamości
11.00-11.45: Referat 2: ks. dr Wojciech Osial – Katechetyka w spotkaniu z pedagogiką
12.00 – Eucharystia
13.00 – obiad
15.00 – kawa
15.30 – ukonstytuowanie się zarządu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

17.45 – ks. dr hab. Piotr Tomasik, prof. UKSW – aktualne sprawy organizacji katechezy
18.00 – kolacja
19.00 – prezentacja nowych publikacji katechetycznych
20.00 – spotkanie koleżeńskie – sala kominkowa


Sobota, 15.09.2012 r.


7.00 Eucharystia – przewodniczenie i homilia: bp Marek Mendyk
8.00 Śniadanie
9.00-9.45 Referat 3: p. dr hab. Anna Zellma, prof. UMW – Dydaktyka dla katechetyki
9.45-10.30  referat 4: s. dr Anna Walulik – Nauki empiryczne i warsztat katechetyczny
10.30-11.00 – kawa
11.00 – Informacje o aktualnych problemach związanych z organizacją katechezy:
– przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego – ks. bp Marek Mendyk
– p. Minister Grażyna Płoszajska
12.00 Zakończenie Sympozjum
12.30 Obiad

 

 

zdjęcia @o. Mirosław Chmielewski