Sympozjum Wykładowców Katechetyki 14-15.09.2011

 

VERBUM DOMINI DLA KATECHETYCZNEJ POSŁUGI SŁOWA

Środa 14.09. 2011

 

10.00 Otwarcie Sympozjum

10.15-11.00 – Referat 1: Słowo Pana u podstaw życia i misji Kościoła – ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

11.00-11.45 – Referat 2: Katechetyczne wtajemniczenie i mistagogia w świetle „Verbum Domini” – ks. dr Roman Buchta

11.45-12.10 – dyskusja
12.15 – Eucharystia – przewodniczenie i homilia ks. bp Gerard Kusz

15.30-16.15 – Referat 3: Jaka katecheza misyjna (dla Polski) wobec propozycji zawartych w „Verbum Domini”? - ks. prof. UO dr hab. Jan Kochel

16.30-17.15 – Referat 4: „Verbum Domini” zaproszeniem do wychowania inkulturowanego – ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek

17.15-17.45 –  dyskusja

17.45-18.00 – informacje z redakcji Studia Katechetyczne – ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński/ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik

19.00 – Prezentacja nowych publikacji katechetycznych

 

Czwartek 15.09. 2011

7.00 Eucharystia – przewodniczenie i homilia ks. bp Marek Mendyk

9.00-10.30 – Referat 5: Powołanie stowarzyszenia Wykładowców Katechetyki

11.00 – Informacje o aktualnych problemach związanych z organizacją katechezy:
- przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego – ks. bp Marek Mendyk
- p. Minister Grażyna Płoszajska
- ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
12.00 Zakończenie Sympozjum

 

zdjęcja O. Mirosław Chmielewski i AK

  • O. prof. dr hab. Zbyszek Marek SJ
    O. prof. dr hab. Zbyszek Marek SJ
  • ks. prof. dr hab H. Witczyk
    ks. prof. dr hab H. Witczyk