Sympozjum we Lwowie

W sobotę 11 maja br. w Instytucie Teologicznym we Lwowie odbyło się kolejne sympozjum z cyklu "W trosce o rodzinę". Współorganizatorem sympozjum była Katedra Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej KUL a ks. dr hab. Paweł Mąkosa wygłosił dwa referaty i prowadził jedną z sesji sympozjalnych.