Sympozjum w Roku Życia Konsekrowanego

 

 

 

 

 

 

Sympozjum
Wychowanie integralne dziecka w rodzinie i przedszkolu katolickim
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
w Roku Życia Konsekrowanego
23-24.10.2015 r.


Patronat honorowy:
JE ks. abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL
JE ks. bp dr Marek Mendyk, Komisja Wychowania Katolickiego KEP
Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych – Komisja Wychowania i Nauczania
Polska Akademia Nauk Oddział Lubelski
Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN


Organizator:
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL i Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL

Dla: rodziców, dyrektorów, nauczycieli przedszkoli (siostry i współpracujące osoby świeckie), katechetów przedszkolnych i wszystkich zainteresowanych.


23 X 2015 Piątek

 

10.00 – Uroczyste otwarcie

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA przewodniczy: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

10.20 Zgromadzenia zakonne w służbie rodzinie i wychowaniu (s. dr hab. M. Loyola Opiela)
10.50 Wychowanie integralne w przedszkolach katolickich (dr hab. Alina Rynio, prof. KUL)
11.10 – Przerwa
11.30 Znaczenie wczesnego wychowania dla pełnego rozwoju osoby (dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL)
11.50 Prezentacja posterów (plakatów) – Siostry (prezentacja koncepcji wychowania Założycieli i Zgromadzenia – po 1 z danego Zgromadzenia) i Doktoranci (najmłodsi (do 7 r.ż.) a mama, tata, Pan Bóg, Anioł Stróż, rodzeństwo, dziadkowie, rówieśnicy, zabawki, książka, media, zwierzątko…)
Prezentacja Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL w 10. Rocznicę jej powstania.

12.30 – Msza św. w intencji Uczestników sympozjum

13.30 – Obiad

SESJA POPOŁUDNIOWA przewodniczy: dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
Kogo? kto? dlaczego? w jakim celu wychowuje?
14.30 Antropologiczne podstawy wychowania w przedszkolu katolickim – kogo, dlaczego, w jakim celu wychowywać? (ks. prof. Andrzej Maryniarczyk)
15.00 Kobieta – żona, matka, wychowawczyni i mężczyzna – mąż, ojciec, wychowawca – specyfika i znaczenie ich ról w rozwoju i wychowaniu dziecka (dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL)
15.30 Etos wychowawcy/nauczyciela – kim jest i jakim powinien być ten, kto wychowuje? (ks. dr Bogdan Czupryn).
16.00-16.30 – przerwa
16.30 Wspólnota w służbie wychowaniu dziecka-osoby - współpraca przedszkola z rodziną jako dopełnienie dzieła wychowania zgodnie z zasadą pomocniczości (dr hab. Marek Czachorowski)
17.00 Katecheza dzieci przedszkolnych (także niepełnosprawnych) – jej specyfika i znaczenie (ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL)
17.30 – Prezentacja posterów cd.
18.00 Aktualne podstawy prawne i wynikające z nich nowe wyzwania (nadzór, kwalifikacje nauczycieli, sprawozdawczość?...) – spotkanie Sióstr Dyrektorek przedszkoli24 X 2015 Sobota


8.00 – Msza św. w intencji rodzin
9.15 – Uroczyste otwarcie II części

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA przewodniczy: s. dr hab. M. Loyola Opiela
W jakich warunkach dziś wychowujemy?
9.45 Ideał małżeństwa i rzeczywistość rodziny a rozwój i wychowanie małego dziecka – jak umacniać od wewnątrz i ochraniać od zewnątrz? – dr Jerzy Kahlan
10.15 Globalne formatowanie człowieka, jego rozwoju i potrzeb  w świetle dokumentów UE i instytucji globalnych – mgr Zbigniew Barciński
10.45 Rozporządzenia MEN o edukacji przedszkolnej i kwalifikacjach do wykonywania zawodu nauczyciela – stan obecny – mgr Barbara Rokicka
11.15 – Przerwa
11.45-13.45 Debata: Ochronić wychowując – razem dla wspólnego dobra – prowadzenie ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL. Uczestnicy: dr hab. Alina Rynio, prof. KUL, mgr Zbigniew Barciński, mgr Barbara Rokicka, lekarz, przedstawiciele rodziców i nauczycieli
14.00 – Podsumowanie

 

zdjęcia@AK