Sympozjum Ogólnopolskie "Quo vadis polska katechezo?"

 

Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

QUO VADIS POLSKA KATECHEZO

PREZENTACJA PRACY ZBIOROWEJ
„NOWA EPOKA POLSKIEJ KATECHEZY”

25.03.2021 r. (czwartek) godz. 19.00-21.00

Sympozjum odbędzie się w formule on-line za pomocą aplikacji Zoom

W razie potrzeby uzyskania zaświadczenia potwierdzającego udział w sympozjum prosimy
o kontakt po sympozjum z ks. Dominikiem Kiełbem: kielbdominik@gmail.com lub ks. Damianem Fołtynem: damian.foltyn@wp.eu

Prowadzący: ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa (KUL Lublin)

19.00-19.10 – Otwarcie sympozjum (ks. prof. dr hab. Marian Zając, KUL Lublin)

19.10 – 19.20 – Przemiany w zakresie religijności polskiej młodzieży oraz publikacja „Dyrektorium o katechizacji” z 2020 roku – kontekstem powstania pracy zbiorowej „Nowa epoka polskiej katechezy” (ks. mgr Dominik Kiełb, KUL Lublin)

19.20 – 19.30 - Wytyczne „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” z 2018 roku (ks. dr Jarosław Kowalczyk, PWT Wrocław)

19.30 – 19.40 - Motywy rezygnacji młodzieży z lekcji religii oraz szanse zatrzymania tego procesu na podstawie badań w diecezji płockiej (ks. dr Grzegorz Zakrzewski, WSD Płock)

19.40 - 19.50 – Od egoizmu do miłości. Teologiczne refleksje nad rozwojem moralnym człowieka w oparciu o teorie rozwoju rozumowania moralnego L. Kohlberga (ks. dr Jan Kulig, UPJPII Kraków)

19.50 - 20.00 – Katecheza parafialna - szansa dla Kościoła czy utopia (ks. dr Łukasz Simiński, UMK Toruń)

20.00 - 20.10 – Blaski i cienie przygotowania do bierzmowania w dobie pandemii w oparciu o program „Młodzi na progu” (Ks. dr Damian Broda, Cieszyn)

20.10 – 20.20 – Posługa katechetyczna w Duszpasterstwie Akademickim (ks. mgr lic. Damian Fołtyn, KUL Lublin)

20.20 - 20.30 – Skauting jako droga formacji chrześcijańskiej (mgr lic. Aleksandra Turek, KUL Lublin)

20.30 - 20.40 – Wyzwania dla katechezy młodzieży w świetle „Dyrektorium o katechizacji” z 2020 roku (mgr lic. Paulina Skórnicka, KUL Lublin)

20.40-21.00 - Dyskusja

21.00 - Zakończenie sympozjum

KOMITET OGRANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU:

ks. mgr Dominik Kiełb, ks. mgr lic. Damian Fołtyn

SEKRETARZ KOMITETU:

mgr lic. Paulina Skórnicka, mgr lic. Aleksandra Turek

CZŁONKOWIE:

ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa; ks. prof. dr hab. Marian Zając; p. prof. dr hab. Helena Słotwińska; ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL; ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL

ks. mgr lic. Jakub Kuchta, ks. mgr lic. Damian Fołtyn, mgr lic. Paulina Skórnicka, mgr Aleksandra Turek, ks. mgr Dominik Kiełb, ks. mgr Jakub Wyrozębski, mgr Kathia Sheptytska, ks. mgr Łukasz Dziedzic, ks. mgr Hubert Równicki, ks. mgr Kordian Broniarczyk, mgr Krzysztof Szachoń.