Sympozjum KUL-UKSW 18.05.2011

  • KUL UKSW wiosna
    KUL UKSW wiosna

W dniu 18 maja 2011 roku odbyło się w Lublinie na KUL-u XXXVII międzyuczelniane sympozjum studentów katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Tematem sympozjum był Katechetyczny dialog międzyosobowy.

 

Sala C-1031

 

 

W programie wygłoszone zostały następujące referaty:

 

  • pojęcie i warunki dialogu katechetycznego - ks. mgr Rafał Burnicki SDB (UKSW)
  • dialog katechety z katechizowanymi - ks. mgr lic. Damian Mroczkowski (KUL)
  • dialog katechety z rodzicami katechizowanych - ks. mgr Adam Karcz (KUL)
  • dialog katechety z gronem pedagogicznym ks. mgr Mariusz Czyżewski (UKSW)

 

Problem do rozwiązania zostawił nam Jan Paweł II: „Dzisiejsi bowiem chrześcijanie winni być tak wykształceni, aby umieli żyć w świecie, który w dużej części nie zna Boga albo, który w sprawach religijnych nie dąży do poważnego i braterskiego, ożywiającego wszystko dialogu (…). Aby trwać mocnym na tym świecie, aby dać wszystkim możność 'dialogu zbawienia', w którym każdy byłby należycie uszanowany w swej najbardziej podstawowej godności, jako szukający Boga, potrzebujemy katechezy, która by nauczyła młodych  i dorosłych w naszych wspólnotach świadomego i stałego trwania w wierze, pogodnego wyznawania swej tożsamości chrześcijańskiej i katolickiej” CT 57

 

zdjęcie AK