Studia doktoranckie

  • Studia doktoranckie
    Studia doktoranckie

Jesteś odpowiedzialny za katechizację w diecezji lub zgromadzeniu?
Jesteś nauczycielem religii i katechetą?
Jesteś księdzem i duszpasterzem?
Jesteś (lub będziesz) magistrem teologii?
Potrzebujesz wiedzy i kompetencji?
Chcesz kontynuować edukację?
jeśli tak...
Ty też możesz zostać doktorem teologii w dziedzinie katechetyki!!!

Studia doktoranckie z katechetyki mogą podjąć wszyscy absolwenci teologii, zarówno duchowni jak i świeccy.

Jak wszystkie studia doktoranckie z teologii podzielone są one na dwa cykle. W ciągu pierwszych dwóch lat doktoranci zapoznają się z różnymi wymiarami teorii i praktyki katechetycznej (program w pliku pdf). Etap ten zakończony jest egzaminem licencjackim (tzw. licencjat kościelny).

Kolejne dwa lata studiów to intensywny czas tworzenia rozprawy doktorskiej.

Istnieje też możliwość ustalenia Indywidualnego Toku Studiów

(obecnie mamy doktorantów z USA, Niemiec, Ukrainy, Białorusi i wielu miejscowości w Polsce).

Aktualnie istnieje możliwość przygotowywania rozprawy pod kierunkiem następujących samodzielnych pracowników naukowych:

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa
P. prof. dr hab. Helena Słotwińska – kierownik Katedry Katechetyki Integralnej
Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL