Stowarzyszenie Katechetyków Polskich

 

20 września 2016 - V. Walne Zebranie SKP, na którym wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję rewizyjną.

 

Przewodniczącym SKP został ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek,
wiceprzewodniczącym - ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
Stanowisko sekretarza-skarbnika objął ks. dr hab. Dariusz Kurzydło.

 

Ponadto do zarządu weszli:
prof. dr hab. Anna Zellma z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
i ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak z Uniwersytetu Opolskiego.

 

W skład Komisji rewizyjnej weszli:
ks. Marek Korgul, dr Aneta Rayzacher-Majewska oraz ks. dr Roman Buchta.