Stowarzyszenie Katechetyków Polskich

Rok Wiary a katecheza: sympozjum katechetyczne w Częstochowie

„Rok Wiary inspiracją refleksji katechetycznej” - to temat sympozjum katechetycznego, które odbywa się w dniach 27-28 września w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie. Organizatorem sympozjum jest Stowarzyszenie Katechetów Polskich.

W pierwszym dniu obrad o znaczeniu Soboru Watykańskiego II dla katechezy mówił ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański, który podkreślił m. in. jak bardzo ważna była inspiracja Soboru Watykańskiego II dla posługi słowa. - Owocem Soboru jest zwrócenie uwagi na przemiany mentalności odbiorców katechezy. Nastąpiło także przesunięcie akcentów z wiedzy o prawdach religijnych na osobiste zaangażowanie w życie Kościoła - mówił prelegent.

- Dokumenty posoborowe wskazują na cele katechezy wypływające z sytuacji człowieka. Również soborowa eklezjologia miała wpływ na późniejszą katechezę. Nastąpiło pogłębienie tajemnicy Kościoła. Komunia stała się centralnym pojęciem eklezjologicznym - kontynuował.

Mówiąc o znaczeniu Soboru Watykańskiego II dla katechezy ks. Offmański zaznaczył, że „pojecie Kościoła jako wspólnoty dialogu zastąpiło wcześniejszy podział na Kościół nauczający i Kościół słuchający.” 

O „genezie katechizmu w Kościele” i o tym „jak doszło do powstania katechizmu – książki w Kościele” mówił ks. prof. Roman Murawski. Podkreślił on, że w ciągu wieków w Kościele narodziły się różne typy katechizmów. Ogromny wpływ na ich rozwój miał okres patrystyczny, szczególnie IV stulecie nazywane złotym wiekiem katechezy.

- Katechizm w naszym rozumieniu jako książka z wykładem wiary pojawił się w XIV wieku - dodał prelegent i podkreślił, że „struktura wykładu katechetycznego zawsze obejmowała elementy: doktrynalne, moralne i sakramentalne.”

O problemach współczesnej katechezy Kościoła mówił kard. Kazimierz Nycz, który przypomniał kwestię ewangelizacji – Bardzo ważne jest to, by obudzić olbrzyma, którym jest parafia - mówił metropolita warszawski. Wskazywał, że ważnym pojęciem w kontekście duszpasterstwa i katechizacji jest nawrócenie pastoralne, które oznacza to, że "należy skończyć z duszpasterstwem konserwującym i pasywnym a zacząć katechizację i duszpasterstwo misyjne.”

Kard. Nycz wskazał na ewangelizacyjny wymiar katechezy i podkreślił, że „nie wszystkie cele katechetyczne zrealizowała religia w szkole”. - Katecheza musi być kompletna i nie może być sprowadzona jedynie do religii w szkole – podkreślił.

Uczestnicy pierwszego dnia sympozjum zapoznali się również z aktualnymi sprawami organizacyjnymi katechezy i nowymi publikacjami katechetycznymi.

ks.mf / Częstochowa


Tematyka: ROK WIARY INSPIRACJĄ REFLEKSJI KATECHETYCZNEJ

Miejsce: CENTRUM DUCHOWOŚCI: Księża Jezuici, ul. Św. Kingi 78/84,
42-205 Częstochowa

Piątek, 27. 09. 2013 r.

 

10.00 – Otwarcie sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich – przewodniczący ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek

10.15 – Referat 1: Znaczenie Soboru Watykańskiego II dla katechezy – ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański.
11.00 – Referat 2: Geneza katechizmu w Kościele: jak doszło do powstania katechizmu książki w Kościele – ks. prof. dr hab. Roman Murawski
12.00 – Eucharystia – przewodniczenie i homilia: JE Kazimierz kard. Nycz
13.00 – obiad
14.00 – kawa
14.30 – Problemy współczesnej katechezy Kościoła - JE Kazimierz kard. Nycz
15.30 – Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
17.45 – ks. dr hab. Piotr Tomasik, prof. UKSW – aktualne sprawy organizacji katechezy
18.00 – kolacja
19.00 – Prezentacja nowych publikacji katechetycznychSobota, 28.09. 2013 r.

 

7.00 Eucharystia – przewodniczenie i homilia: bp Marek Mendyk
8.00 Śniadanie
9.00 Referat 3: Nowa ewangelizacja według Jana Pawła II i Synodu Biskupów (2012)  - podobieństwa i różnice ks. dr Andrzej Kielian i ks. dr Jarosław Kowalczyk (dwugłos).
9.45 Referat 4: Rok Wiary i katecheza: od akcji duszpasterskich do stałej formacji uczniów Jezusa – ks. dr Wojsław Czupryński
10.30 – kawa
11.00 – Informacje o aktualnych problemach związanych z organizacją katechezy:
przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego – bp Marek Mendyk
– p. Dyrektor Grażyna Płoszajska
12.00 Zakończenie Sympozjum
12.30 Obiad

 

I Narodowa Pielgrzymka Katechetów

Niedziela, 29 września 2013 r.11.00 – uroczysta Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej z Aktem Zawierzenia Matce Najświętszej wszystkich katechetów i katechezy w Polsce
14.00 – katecheza dla katechetów (o. prof. Jacek Salij OP)
15.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

więcej o stowarzyszeniu