Sprawozdanie z publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską

 

 

 

 

Sprawozdanie

 

 

 

W dniu 14 marca 2011 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską p. mgr Krystyny Staweckiej z Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki.
Tytuł pracy: Ikona Matki Bożej "Krzew Gorejący" jako sposób przekazu wiary. Studium z edukacji medialnej.
Promotor: Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa.

 

 

 

Recenzentami byli dwaj katechetycy:
Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW
Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

 

P. Krystyna Stawecka jest dyrektorem Muzeum Ikon w Supraślu

 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dr Krystyny Staweckiej.

ks. AK