Scenariusze spotkań

Doktoranci Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL zainspirowani orędziem papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień środków Społecznego Przekazu przygotowali scenariusze spotkań/lekcji. Oscylują one wokół myśli przewodniej papieskiego dokumentu – Fake news a medialna służba prawdzie. Mogą być one wykorzystane w różnych sytuacjach katechetycznych i duszpasterskich. Szczególną sposobnością do formacji medialnej jest w Kościele katolickim w Polsce trzecia niedziela września, dedykowana refleksji i modlitwie za Środki Społecznego Przekazu. Będziemy wdzięczni za promocję niniejszej publikacji.

W imieniu zespołu redakcyjnego
o. Mirosław Chmielewski CSsR
Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL