s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Wydział Teologii

 

 

 

 

 

 

Wykaz publikacji naukowych

 

 

Książki:

1. H. Wrońska CMW. Katecheza w świetle dokumentów Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki po Soborze Watykańskim II. Kraków 1989.

2. H. Wrońska CMW. Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Lublin 2007.

 

Hasła w słownikach i leksykonach:

3. H. Wrońska CMW. Holenderski Katechizm. W: Encyklopedia Katolicka. T. 6. Lublin 1993 kol. 1148-1149.

4. H. Wrońska CMW. Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki i Pedagogiki. Częstochowa 1994. „Collectanea Theologica" 1995 nr 1 s. 117-121.

5. H. Wrońska CMW. Hospitacja katechetyczna. W: Encyklopedia Katolicka. T. 6. Lublin 1993 kol. 1245-1246.

6. H. Wrońska CMW. Inicjacyjna katecheza. W: Encyklopedia Katolicka. T. 7. Lublin 1997 kol. 222.

7. H. Wrońska CMW. Moralność. Pastoralny wymiar. W: Encyklopedia Katolicka. T. 13. Lublin 2009 kol. 259-260.

 

Artykuły naukowe:

8. H. Wrońska CMW. Formy oddziaływania wychowawczo-katechetycznego w założeniach i praktyce CMW. Red. M. Lewko. W: Seminare. Kraków-Ląd 1981 s. 155-178.

9. H. Wrońska CMW. Katecheza szkolna i parafialna w kontekście duszpasterstwa Kościoła. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 1988 z. 6 s. 63-75.

10. H. Wrońska CMW. Środowisko oratoryjne św. Jana Bosko inspiracją dla katechezy współczesnej. „Katecheta" 1989 nr 6 s. 245-249.

11. H. Wrońska CMW. Problematyka katechetyczna w badaniach prowadzonych pod kierunkiem Ks. Biskupa E. Materskiego przy Katedrze Katechetyki KUL. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 1989 z. 6 s. 59-71.

12. H. Wrońska CMW. Język totalny katechezy. „Katecheta" 1990 nr 4 s. 198-204.

13. H. Wrońska CMW. Katecheza podstawowym zadaniem Kościoła. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 1990 z. 6 s. 43-54.

14. H. Wrońska CMW. Formacja katechetyczna sióstr zakonnych. W: Formacja katechetów. Red. M. Majewski. Kraków 1990 s. 125-140.

15. H. Wrońska CMW. Katecheza jako pogadanka religijna. W: Katechizacja różnymi metodami. Red. M. Majewski. Kraków 1994 s. 165-176.

16. H. Wrońska CMW. Kronika Instytutu Teologii Pastoralnej KUL za okres 1989/90 - 1994/95. „Roczniki Teologiczne" 1997 z. 6 s. 209-249.

17. H. Wrońska CMW. Oryginalność systemu prewencyjnego. W: Wychowanie chrześcijańskie w duchu św. Jana Bosko. Red. M. Majewski. Kraków 1998 s. 25-42.

18. H. Wrońska CMW. Życie i działalność dydaktyczno-naukowa Profesora Mieczysława Majewskiego SDB. „Roczniki Teologiczne" 1998 z. 6 s. 7-18.

19. H. Wrońska CMW. Ocenianie testem luk. W: Ocena w katechezie. Red. M. Majewski. Lublin 2001 s. 155-168.

20. H. Wrońska CMW. Ruchy i grupy rodzinne. W: Katecheza dziś. Red. J. Zimny. Sandomierz 2002 s. 224-250.

21. H. Wrońska CMW. Katechizacja. W: Teologia pastoralna. T. 2. Red. R. Kamiński. Lublin 2002 s. 179-198.

22. H. Wrońska CMW. Ruchy religijne i katecheza. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. R. Chałupniak i in. Opole 2004 s. 372-375.

23. H. Wrońska CMW. Katechetyczny dialog międzyosobowy. W: Młodzież: historia, teraźniejszość, przyszłość. Red. J. Zimny. Sandomierz 2004 s. 226-243.

24. H. Wrońska CMW. Katecheza w stowarzyszeniach, ruchach i grupach. W: Miejsca katechezy: rodzina - parafia - szkoła. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2005 s. 99-138.

25. H. Wrońska CMW. Weryfikacja zespołowa założeń katechetycznych. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słotwińska. Lublin 2006 s. 235-256.

26. H. Wrońska CMW. Święty Jan Bosko jako wychowawca młodzieży. W: Pedagodzy na współczesne czasy. Red. J. Zimny. Stalowa Wola-Rużemberok-Sandomierz 2006 s. 31-61.

27. H. Wrońska CMW. Zespołowa koordynacja działań katechetycznych. „Roczniki Teologiczne" 2007 z. 6 s. 417-428.

28. H. Wrońska CMW. Znaczenie katechetyczne małych grup parafialnych. „Roczniki Teologiczne” 2008 z. 6 s. 195-206.

29. H. Wrońska CMW. Rola Biblii w katechezie małych grup. W: Obecność Biblii w katechezie. Red. H. Słotwińska. Lublin 2008 s. 251-270.

30. H. Wrońska CMW. Znaczenie wychowawcze grup szkolnych. „Pedagogika Katolicka” 2008 nr 3 s. 73-88.

31. H. Wrońska CMW. Znaczenie wspólnoty w katechetycznym przepowiadaniu słowa Bożego. W: Seminare. Red. H. Stawniak. Kraków 2009 s. 53-59.

32. H. Wrońska CMW. Ks. Mieczysław Majewski SDB (1928-1999). W: 50 lat Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Red. Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński. Lublin 2009 s. 79-96.

33. H. Wrońska CMW. Animacyjna postawa wychowawcy chrześcijańskiego. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2009 nr 1(56) s. 105-116.

34. H. Wrońska CMW. Katecheza kulturowa wychowująca do życia chrześcijańskiego. W: In Persona Christi. T. 1. Red. K. Góźdź. Lublin 2009 s. 1095-1104.

35. H. Wrońska CMW. Posłowie. W: Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy. Red. P. Mąkosa. Lublin 2009 s. 281-283.

36. H. Wrońska CMW. Śpiew religijny w służbie katechezy dzieci. W: Katecheza dzieci. Red. M. Zając. Lublin 2009 s. 157-168.

37. H. Wrońska CMW. Rola liturgii w katechezie. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2010 nr 2(57) s. 121-132.

38. H. Wrońska CMW. Możliwości ewangelizacyjne w szkolnym nauczaniu religii. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red. P. Mąkosa. Lublin 2010 s. 55-66.

39. H. Wrońska CMW. Wychowawca wobec konfliktów w grupie. W: Seminare. T. 28. Red. H. Stawniak. Kraków 2010 s. 213-222.

40. H. Wrońska CMW. Animacja jako styl relacji osobowych katechety. W: Katecheza w szkole współczesnej. Red. M. Zając. Lublin 2010 s. 151-166.

 

Podręczniki:

1. H. Wrońska CMW. Bóg objawia się człowiekowi. W: Od religii do wiary. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski. Lublin 1984 s. 37-46.

2. H. Wrońska CMW. Matka Boża - Matką Kościoła. W: Wspólnota zbawienia. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski. Lublin 1984 s. 203-212.

3. H. Wrońska CMW. Bogactwo w rękach chrześcijanina. W: Świadectwo chrześcijańskie. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski. Lublin 1987 s. 225-233.

4. H. Wrońska CMW. Mieć odwagę żyć po chrześcijańsku. W: Spełnienie obietnicy. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski. Warszawa 1989 s. 71-80.

5. H. Wrońska CMW. Matka Chrystusa i Matka nasza. W: Dar Boży. Materiały do katechizacji młodzieży szkół zawodowych. Red. M. Majewski. Warszawa 1990 s. 132-139.

6. H. Wrońska CMW. Maryjo, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W: Życie Kościoła. Materiały do katechizacji młodzieży szkół zawodowych. Red. M. Majewski. Warszawa 1990 s. 233-243.

7. H. Wrońska CMW. Sumienność i rzetelność w pracy. W: Odpowiedzialność chrześcijańska. Materiały do katechizacji młodzieży szkół zawodowych. Red. M. Majewski. Warszawa 1990 s. 57-65.

8. H. Wrońska CMW. Wykorzystanie czasu wolnego. W: Wierność dziedzictwu. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski, M. Rusiecki. Warszawa 1991 s. 238-247.

9. H. Wrońska CMW. Jesteśmy powołani przez Boga. W: Katechezy na temat powołania. Red. Krajowe Duszpasterstwo Powołań. Legnica 2001 s. 6-9.

10. H. Wrońska CMW. Modlitwa rozmową z Bogiem naszym Ojcem (katecheza dla kl. III szkoły podstawowej). W: Modlitwa w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2002 s. 399-402.

 

Inne publikacje:

1. H. Wrońska CMW. Wykaz publikacji prof. dr hab. Mieczysława Majewskiego SDB. (Stan z 31 czerwca 1997 r.). „Roczniki Teologiczne" 1998 z. 6 s. 20-25.

2. H. Wrońska CMW. Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Majewskiego SDB. „Roczniki Teologiczne" 1998 z. 6 s. 27-41.

3. H. Wrońska CMW. Postawy katechetów. „Przegląd Uniwersytecki" 1996 nr 1 s. 10.
4. Katecheza młodzieży. Sympozjum katechetyczne. „Przegląd Uniwersytecki" 2003 nr 6 s. 25.

4. H. Wrońska CMW. Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne. „Przegląd Uniwersytecki" 2004 nr 6 s. 28.

5. H. Wrońska CMW. Miejsca katechezy - rodzina, parafia, szkoła. „Przegląd Uniwersytecki" 2006 nr 2 s. 30.

 

Recenzje:

1. H. Wrońska CMW. Recenzja wydawnicza. Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy. Red. ks. Paweł Mąkosa. Lublin 2009.

2. H. Wrońska CMW. Recenzja wydawnicza. Rodzina jako Kościół domowy. Red. ks. A. Tomkiewicz, ks. W. Wieczorek.

 

 

 

 

 

Ur. się 23 X 1946; po złożeniu matury i dwuletnim okresie pracy wstąpiła w 1968 r. do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (ss. Salezjanek). W latach 1971-1973 była uczestnikiem dwuletniego Studium Katechetycznego we Wrocławiu. Od 1973 do 1974 pracowała jako katechetka w parafii św. Krzyża w Kielcach, a przez kolejne trzy lata (1973-1977) w parafii św. Zygmunta na Bielanach w Warszawie. Podczas pracy katechetycznej, w roku 1974 r., s. Halina Wrońska została skierowana przez władze zakonne na eksternistyczne studia teologiczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W roku 1977 r. rozpoczęła studia stacjonarne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jednocześnie ukończyła studia specjalistyczne, uzyskując dyplom magistra i licencjat z teologii pastoralnej. Dyplom magistra uzyskała 20 listopada 1980 r. na podstawie pracy: Katecheza w świetle dokumentów Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w latach 1958-1969 napisanej pod kierunkiem ks. prof. M. Majewskiego SDB. W celu opanowania języków obcych i pogłębienia swojej specjalności w roku akademickim 1982-1983 przebywała na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W 1987 r. była na stypendium naukowym najpierw przez dwa miesiące w Goethe-Institut w Murnau, a następnie przez sześć miesięcy na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL ukończyła 8 października 1986 r., uzyskując stopień doktora teologii w zakresie teologii pastoralnej na podstawie rozprawy Katecheza w świetle dokumentów Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki po Soborze Watykańskim II. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. M. Majewski SDB.

 

Pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczęła 1 października 1986 r., przy Katedrze Katechetyki w Instytucie Teologii Pastoralnej. Przeszła kolejno wszystkie obowiązujące stopnie: od asystenta stażysty, poprzez asystenta, starszego asystenta i adiunkta aż do starszego wykładowcy. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała 8 kwietnia 2008 r. na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium pastoralno-katechetyczne. Rektor KUL przyznał s. Halinie Wrońskiej nagrodę indywidualną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną. Uchwałą Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 1 października 2008 r. s. H. Wrońska została kierownikiem nowo utworzonej Katedry Katechetyki Formalnej. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego została powołana 1 grudnia 2010 roku.

 

Prowadzi nieprzerwanie od 1986 r. zajęcia dydaktyczne na KUL – w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki oraz na studiach magisterskich teologii (kurs „B”, Instytut Nauk o Rodzinie). Są to wykłady z doradztwa metodycznego, dydaktyki katechezy, katechetyki, katechezy dzieci, katechezy w Polsce po II wojnie światowej, katechezy w rodzinie, katechezy ruchów religijnych, metodyki katechezy, moralnego wymiaru katechezy, reprezentatywnych modeli katechizmów i współczesnych kierunków katechetycznych. Prowadziła też ćwiczenia na studiach doktoranckich z katechezy inicjacyjnej, z katechezy dzieci i z katechezy młodzieży. Od 1994 r. prowadzi seminarium magisterskie z katechetyki na studiach eksternistycznych. W pracach magisterskich pisanych pod jej kierunkiem podejmowano m.in. następujące zagadnienia: katecheza w świadomości katechizowanej młodzieży, katecheta w opinii katechizowanych, wychowanie młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz przestępczej jako problem katechetyczny, wychowanie dziecka nadpobudliwego jako problem katechetyczny, wychowanie dzieci do wdzięczności jako problem katechetyczny, rozwój wiary osób starszych jako problem katechetyczny, stosowanie nagrody i kary jako problem katechetyczny. W pracach magisterskich dokonywano również analizy podręczników katechetycznych dla dzieci i młodzieży pod kątem obecności w nich takiej problematyki jak: chrześcijańskie świętowanie, maryjność, ekologia, cierpienie, współpraca katechetów z rodzicami, miłosierdzie chrześcijańskie, odpowiedzialność chrześcijańska, kształtowanie sumienia, metody aktywizujące, śpiew religijny.

 

W latach 1984-1997 prowadziła wykłady z katechetyki, dydaktyki i metodyki katechezy w nowicjacie sióstr salezjanek. W latach 1987-1992 wykładała katechetykę w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej na KUL-u. Od 1994 r. wykłada katechetykę w Instytucie Teologicznym bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. W latach 1996-2007 prowadziła wykłady z katechetyki na Ukrainie – początkowo w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej we Lwowie, a później także na studiach teologicznych we Lwowie, Tarnopolu, Kołomyi i Łucku. Zajęcia na Ukrainie obejmowały następujące przedmioty: katechetyka, dydaktyka katechezy, metodyka katechezy, prezentacja metod stosowanych w katechezie, ćwiczenia i praktyki katechetyczne dla studentów IV roku. Dla studentów Instytutu Nauki o Rodzinie na Ukrainie i dla księży prowadziła wykłady z katechezy w rodzinie. Od 2003 r. wykłada na podyplomowym Studium Pastoralno-Katechetycznym na KUL-u.

 

Jest promotorem rozprawy doktorskiej oraz licznych prac magisterskich i licencjackich. Jest również recenzentem wielu rozpraw doktorskich, licencjackich i magisterskich. Opublikowała 2 książki autorskie oraz liczne artykuły naukowe w różnych periodykach naukowych i pracach zbiorowych, hasła w Encyklopedii Katolickiej KUL, recenzje wydawnicze. W dorobku naukowym s. Haliny Wrońskiej można wyróżnić kilka nurtów poszukiwań badawczych, które zasadniczo mieszczą się w obszarze katechetyki i pedagogiki. Kwestie katechetyczne i pedagogiczne są analizowane w różnych aspektach, a zwłaszcza w aspekcie pedagogiki i katechezy salezjańskiej, katechezy dzieci i młodzieży w kontekście duszpasterstwa Kościoła oraz metody jej realizacji, znaczenie małych grup religijnych oraz katecheza w rodzinie. Po habilitacji program badawczy został poszerzony o badania związane z katechezą w rodzinie oraz współzależnością katechezy i małych grup szkolnych i parafialnych. Szczególnie ważne dla teoretyków i praktyków zajmujących się współczesnym wychowaniem dzieci i młodzieży (w tym nauczycieli religii) są opracowane takie tematy jak: wychowawca wobec konfliktów w grupie, animacyjna postawa wychowawcy chrześcijańskiego i udział współczesnej klasy szkolnej w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

 

W latach 1983-1986 i 1991-1993 pełniła funkcję przełożonej w domu studenckim sióstr salezjanek w Lublinie. Tutaj w 1983 r. założyła oratorium salezjańskie dla dzieci i młodzieży, w którym rozwijano działalność kulturalną i pedagogiczną. W latach 1989-1995 pełniła funkcję sekretarza Instytutu Teologii Pastoralnej. W latach 1990-1995 była opiekunką roku studentów teologii (kurs „B”). W latach 1991-1994 należała do konsulty Sekcji Wykładowców Pedagogiki i Katechetyki, która od 1999 r. nosi nazwę Sekcji Wykładowców Katechetyki. Była współorganizatorką ogólnopolskich sympozjów katechetycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, organizatorką sympozjów katechetycznych studencko-profesorskich KUL-ATK (później KUL-UKSW). Wygłaszała referaty na sympozjach, konferencjach naukowych i szkoleniowych: w Częstochowie na Ogólnopolskim Sympozjum Wykładowców Katechetyki, na ogólnopolskich Sympozjach Katechetycznych w KUL-u. Prowadziła wykłady podczas spotkań formacyjnych księży w diecezji lubelskiej oraz warsztaty katechetyczne w różnych ośrodkach diecezjalnych i zakonnych w Polsce. W 2005 r. współorganizowała międzynarodową konferencję naukową w Ostrzyhomiu (Węgry) na temat Katecheza w rodzinie w Polsce i na Węgrzech po Soborze Watykańskim II. Brała udział w wielu zagranicznych zjazdach naukowych. W 1984 r. uczestniczyła w Rzymie w Kapitule Generalnej sióstr salezjanek, w konferencji poświęconej nowemu programowi formacji sióstr. W 1987 r. brała udział w Międzynarodowym Kongresie Katechetycznym w Monachium zorganizowanym z okazji stulecia istnienia Związku Katechetów Niemieckich (Deutschen Katecheten Verein). W 1988 r. uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie zorganizowanym w Rzymie w związku ze stuleciem śmierci św. Jana Bosko.

 

Jest członkiem Sekcji Wykładowców Katechetyki, a od 2008 r. – członkiem Komitetu Redakcyjnego Roczników Pastoralno-Katechetycznych (dawniej Roczniki Teologiczne zeszyt 6). Należy również do Towarzystwa Naukowego KUL i Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Siostra dr hab. Halina Wrońska Ponadto została odznaczona nagrodą indywidualną Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną oraz Srebrnym medalem zasługi za długoletnią służbę.

(opracowanie własne)