Roczniki Teologiczne - nr 11 Katechetyka

żródło MNiSW

 

 

Roczniki Teologiczne swoją metryką sięgają lat 50-tych XX wieku. Rozpoczęto wtedy, w ramach działalności Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydawanie specjalistycznych czasopism, które reprezentowały poszczególne wydziały uczelni. W latach 1949-1990 dla Wydziału Teologii były to Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, które po powstaniu Roczników Nauk Prawnych zmieniły swą nazwę na Roczniki Teologiczne (1991-2008) . Tom 55 z roku 2008 obejmował 10 zeszytów tematycznych. W 2009 roku z dotychczasowych zeszytów poszczególnych Roczników Teologicznych, utworzono samodzielne tytuły z nowym ISSN i nową numeracją tomów. Zaznaczyć jednak należy, że kolejny tom każdego tytułu posiada równoległą numerację ciągłą nawiązującą do tytułu poprzedniego. Od tej pory - przez pięć lat (2009-2013) - wychodziły: Roczniki Historii Kościoła, Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne, Roczniki Nauk o Rodzinie, Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, Roczniki Teologii Dogmatycznej, Roczniki Teologii Duchowości, Roczniki Teologii Ekumenicznej, Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii, Roczniki Teologii Moralnej.

W 2014 roku nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ramach jednego tytułu Roczniki Teologiczne, który w związku z tym otrzymał nowy numer ISSN, zachowując nadal ciągłą numerację. W związku z wyżej przedstawionymi działaniami, wyłonione zostały następujące tytuły zeszytów:
1. Praca Socjalna;
2. Teologia Dogmatyczna;
3. Teologia Moralna;
4. Historia Kościoła;
5. Teologia Duchowości;
6. Teologia Pastoralna;
7. Teologia Ekumeniczna;
8. Liturgika;
9. Teologia Fundamentalna i Religiologia;
10. Nauki o Rodzinie;
11. Katechetyka;
12. Homiletyka.
Jest to z jednaj strony odpowiedź na wymagania, jakie stawia się czasopismom naukowym w ocenie parametrycznej, z drugiej zaprezentowanie w ramach poszczególnych zeszytów aktualnych kierunków badań na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

Czasopismo "Roczniki Teologiczne" jest indeksowane w następujących bazach danych:
CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

  • RT 2015
    RT 2015
  • RT 2015
    RT 2015
  • RT 2014
    RT 2014