Publikacje Katechetyki w KUL

 • Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej »

  Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej
  Red. P. T. Goliszek, A. Kiciński, J. Kocki
  Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2019 ss. 232.
  [ISBN: 978-83-956633-2-1]

  Współczesna medycyna nie jest obojętna teologii. Medycyna i teologia mają wspólny przedmiot poszukiwań, a jest nim człowiek. Medycyna spersonalizowana pozwala zindywidualizować leczenie, dopasowując je do konkretnej choroby u konkretnej osoby.

  Celem publikacji jest próba opisania i wyjaśnienia najczęściej spotykanych chorób, z którymi mogą się zetknąć nauczyciele oraz katecheci podczas swojej pracy z dziećmi i młodzieżą. Znając objawy chorób, mogą w warunkach szkolnych dość szybko zastosować pomoc przedlekarską.
  więcej »
 • Wychowanie patriotyczne »

  Wychowanie patriotyczne
  Red. ks. Piotr T. Goliszek
  Lublin 2018 ss. 391.
  [ISBN 978-83-8101-239-3]

  Patriotyzm w Polsce przeżywa w ostatnich latach swój narodowy renesans. Miłość ojczyzny, umiłowanie narodu polskiego, troska o honor oj¬czyzny i dobre imię rodaków, szacunek do takich wartości, jak: godność osoby ludzkiej, dobro wspólne, prawda, odpowiedzialność, język ojczysty, historia, tradycja, kultura i religia kształtują myślenie i działanie u zdecydowanej większości Polaków. Specyfiką i wyjątkowością polskiego patriotyzmu jest jego personalistyczny charakter.
  więcej »
 • Personalistyczny wymiar katechezy »

  Personalistyczny wymiar katechezy
  ks. Piotr Tomasz Goliszek
  Lublin: Wydawnictwo KUL 2017² ss. 467.
  [ISBN 978-83-8061-439-0]

  Celem monografii jest ujęcie katechezy jako wydarzenia o głębokim znaczeniu dla osoby ludzkiej (por. DOK 97, 116; PDK 36). Stanowi próbę spojrzenia na kluczowy fenomen katechezy przez pryzmat osoby; próbę interpretacji w ramach personalizmu jako systemu oraz antropologii personalistycznej. Jest to poszukiwanie możliwości aplikowania personalizmu do katechezy i katechetyki, aby „przy koniecznej pomocy łaski Bożej powstali nowi ludzie i twórcy nowej ludzkości” (KDK 30).
  więcej »
 • XXV lat nauczania religii w polskiej szkole »

  XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością. Red. M. Zając. Lublin 2015 ss. 336.

  więcej »
 • Ewaluacja w nauczaniu religii »

  ks. Marian Zając

  Lublin: Wyd. KUL 2013 ss. 290

  więcej »
 • Nowa ewangelizacja w nowej katechezie »

  Red. P. Mąkosa. Rzeszów 2013 ss. 234  więcej »
 • Catechetica Porta Fidei okładka

  Catechetica Porta Fidei »

  Red. A. Kiciński, P.T. Goliszek

  Lublin: Natan 2012 ss. 244

  więcej »
 • Dialog Boga z człowiekiem »

  Helena Słotwińska, ks. Władysław Głowa
  Lublin: Wyd. KUL 2012 ss. 428

   

  z rec. Biskupa prof. Ignacego Deca „Dialog Boga z człowiekiem w katechezie i homilii”, stanowi niewątpliwie dużą pomoc dla wszystkich, którzy nie chcą być tylko zwykłymi słuchaczami Bożego orędzia, ale...

  więcej »
 • Drogowskazy wychowania »

  Red. S. Wilk, A. Kiciński, A. Łuczyński, L. Opiela, A. Smagacz.

  Lublin: Wyd. KUL 2012 ss. 406

  więcej »
 • Poznać, zrozumieć

  Poznać, zrozumieć i... polublić gimnazjalistów »

  Ks. Paweł Mąkosa.

  „Poznać, zrozumieć i… polubić gimnazjalistów”. Lublin: Natan 2012 ss. 109.

  Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Katechetyki KUL pt. „Poznać, zrozumieć i… polubić gimnazjalistów”. Praktyczny poradnik dla katechetów, wychowawców i rodziców dorastającej młodzieży. W przystępny sposób wyjaśniane są prawidłowości rozwoju młodego człowieka oraz sposoby komunikacji z gimnazjalistami.

  więcej »
 • Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną »

  Red. A. Kiciński

  Lublin: Natan 2011 ss. 196

   

   

  Lekcje wychowawcze, korelacja nauki religii katolickiej z historią, biologią, językiem angielskim, WF, edukacją medialną, turystyką, wychowaniem do życia w rodzinie, filozofią

  więcej »
 • Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 2011 »

  Księga Jubileuszowa poświęcona s. prof. Halinie Wrońskiej CMW

  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011 ss. 446

  Red. A. Kiciński

   

  30 artykułów naukowych i 2 recenzje całego środowiska Katechetyków Polskich i Pastoralistów KUL wydanych z okazji 65 ur. s. prof. Haliny Wrońskiej CMW

  więcej »
 • Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną »

  ks. Andrzej Kiciński

  Lublin: Wyd. KUL 2011 ss. 472 (wyd II. poprawione)

   

  Książka jest cennym źródłem informacji dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat najnowszych koncepcji dotyczących katechezy osób z upośledzeniem umysłowym.

  więcej »
 • Katecheza w szkole współczesnej

  Katecheza w szkole współczesnej »

  Red. M. Zając

  Lublin: Polihymnia 2010 ss. 262.

   

  Włączając się w nurt refleksji na katechezą, która od dwóch dekad realizuje swoje zadania na terenie szkoły Specjalizacja Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowała ogólnopolskie sympozjum katechetyczne pt. „Katecheza w szkole współczesnej”. Jego końcowym akordem jest publikacja pt. Katecheza w szkole współczesnej.

  więcej »
 • Człowiek i Autyzm »

  Red. J. Kocki, A. Kiciński

  Lublin: Polihymnia 2010 ss. 172.

   

  Książka jest dokumentacją konferencji Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska zorganizowanej przez Fundację ALPHA w Lublinie i Katedrę Katechetyki Szczegółowej KUL oraz Zakład Genetyki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

  więcej »
 • Człowiek i Autyzm

  Człowiek i Autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna »

  Red. Andrzej Kiciński

  Lublin: Gaudium 2010 ss. 126.

   

  Książka jest dokumentacją konferencji Człowiek i Autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna zorganizowanej przez Fundację ALPHA w Lublinie i Katedrę Katechetyki Szczegółowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod patronatem honorowym P. Genowefy Tokarskiej Wojewody Lubelskiego i JE abpa Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego.

  więcej »
 • Katecheza ewangelizacyjna

  Katecheza ewangelizacyjna »

  Poszukiwania koncepcji.

   

  Red. P. Mąkosa

  Lublin: Polihymnia 2010 ss. 331

   

  Współczesnie konieczne staje się wypracowanie koncepcji katechezy ewangelizacyjnej a następnie wdrożenie jej w praktykę. Temu zagadnieniu poświęcone zostało sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki.

  więcej »
 • Katecheza a osoba

  Katecheza a osoba »

  Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie.

  ks. Piotr Tomasz Goliszek, Lublin 2010 ss. 248


  Zasada sformułowana przez Jana Pawła II w encyklice Redemptor hominis: „człowiek jest drogą Kościoła” implikuje również zasadę: „człowiek jest drogą katechezy”.

  więcej »
 • Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji

  Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji »

  Red. ks. Cz. Krakowiak, ks. W. Przygoda, ks. A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz

  Lublin: Wyd. KUL 2010 ss. 192

  więcej »
 • Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy

  Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy »

  Red. P. Mąkosa

  Lublin: Polihymnia 2009 ss. 282

   

  Niniejsza publikacja stanowi próbę naukowej refleksji nad kryteriami ewaluacji stosowanych współcześnie podręczników do nauczania religii oraz nad założeniami tworzenia nowych pomocy  katechetycznych. Trzon publikacji stanowią referaty wygłoszone w dniach 23-24 września 2008 r. w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie.

  więcej »
 • Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce

  Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce »

  Stan aktualny i perspektywy rozwoju.

   

  Ks. Paweł Mąkosa

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 ss. 635

   

  Zamierzeniem autora tej publikacji jest dogłębna analiza założeń dokumentów katechetyczych odnośnie do nauczania religii w szkole i katechezy parafialnej młodzieży gimnazjalnej w Polsce.

  więcej »
 • Katecheza dzieci

  Katecheza dzieci »

  Red. ks. M. Zając

  Lublin: Polihymnia 2009 ss. 284

   

  Reagując na najnowsze trendy edukacyjne i konieczność wyznaczania nowych perspektyw dla religijnej edukacji dzieci Specjalizacja Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podjęła się w organizacji ogólnopolskiego sympozjum katechetycznego pt. „Katecheza dzieci”. W celu utrwalenia na piśmie tego katechetycznego wydarzenia powstała publikacja pt. Katecheza dzieci.

  więcej »
 • 50 lat teologii pastoralnej na KUL Jana Pawła II

  50 lat teologii pastoralnej na KUL »

  Red. ks. Cz. Krakowiak, ks. W. Przygoda, ks. A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz

  Lublin: Wyd. KUL 2009 ss. 290

  więcej »
 • Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce

  Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce »

  Red. M. Zając

  Lublin 2009 ss. 206

   

  Publikacja pt. Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. Red. M. Zając. Lublin 2009 ss. 206, związana jest z cyklicznym wydarzeniem w środowisku akademickim pod nazwą: Duszpasterskie Wykłady Akademickie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Odbyły się one w dniach 28-29 sierpnia 2008 roku.

  więcej »
 • Wychowawcza wartość wzorców osobowych »

  Helena Słotwińska

  Wychowawcza wartość wzorców osobowych. Studium katechetyczno-liturgiczne.

  Lublin: Gaudium 2008 ss. 755

  więcej »
 • Obecność Biblii w katechezie »

  Red. H. Słotwińska

  Lublin: Gaudium 2008 ss. 278.

  więcej »
 • Błogosławieństwa osób w katechezie »

  Helena Słotwińska

  Błogosławieństwa osób w katechezie. Studium katechetyczno-liturgiczne w świetle rytuału: Obrzędy błogosławiństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich

   

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 ss. 520.

  więcej »
 • Katecheza osób szczególnej troski

  Katecheza osób szczególnej troski »

  Red. A. Kiciński

  Kraków: WAM 2007 ss. 330.

   

  Troska Kościoła o poprawną katechezę osób z różnymi niepełnosprawnościami przejawia się również w korygowaniu błędnych poglądów. Wyobrażenie, jaki tworzą sobie ludzie pełnosprawni o życiu z ograniczeniami, rzadko zgadza się z rzeczywistością i osobistym zrozumieniem tych osób

  więcej »
 • Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne

  Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne »

   

  s. Halina Wrońska CMW

  Wydawnictwo KUL: Lublin 2007 ss. 516

   

  Książka dotyczy problemu współzależności katechezy i grup parafialnych i szkolnych oraz wykorzystania bogatego, a dotychczas niedostatecznie docenianego potencjału formacyjnego i wychowawczego tych grup.

  więcej »
 • Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym 2007 r. »

  Red. H. Słotwińska

  Lublin: Gaudium 2007 ss. 346.

  więcej »
 • Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku

  Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku »

  Red. A. Kiciński

  Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2007 ss. 445.

   

   

  Niniejsza książka przybliża problemy tożsamości współczesnej katechetyki i katechezy. W jej skład weszły referaty wygłoszone na Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce, które odbyło się w dniach 19-20 września 2006 roku w Częstochowie, w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów.

  więcej »
 • W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych 2006 r. »

  Red. H. Słotwińska

  Lublin: Wyd. KUL 2006 ss. 328.

  więcej »
 • Awans zawodowy nauczyciela religii. Poszczególne etapy

  Awans zawodowy nauczyciela religii. Poszczególne etapy »

  Ks. Andrzej Kiciński

  Warszawa: Wyd. Pastoralne Raabe 2006 (I wyd.) / 2008 (II wyd.)  ss. 96 / 106

  więcej »
 • Spotkanie z Jezusem

  Spotkanie z Jezusem - Begegnung mit Jesus »

  Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii świętej.

   

  S. Budyń, A. Kiciński, M. Zając 

  Katowice 2006 ss. 80

   

  Ze względu na burzliwą historię Polski i szereg innych uwarunkowań prawie połowa naszych rodaków mieszka poza Ojczyzną. Tysiące Polek i Polaków wyjechało i wciąż wyjeżdża z rodzinnego kraju w poszukiwaniu lepszego życia.

  więcej »
 • Spotkanie z Jezusem

  Spotkanie z Jezusem »

  Podręcznik metodyczny dla katechetów i rodziców.

   

  Z. Barciński, A. Kiciński, M. Zając

  Katowice 2006 ss. 91

   

  Podręcznik metodyczny zawiera scenariusze poszczególnych katechez, które z założenia mają mieć charakter aktywizujący, skłaniający dzieci do samodzielnych poszukiwań.

  więcej »
 • Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2005

  Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2005 »

  Ks.  Marian  Zając

  Lublin: Wydawnictwo KUL  2006

   

  Rozprawa habilitacyjna pt. Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2005, koncentruje się ona wokół problematyki zadań, jakie stawiał Kościół przed katechezą maryjną oraz jej praktyczną realizacją w okresie jednego stulecia katechizacji w Polsce. Składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, zestawu bibliografii oraz streszczenia w języku niemieckim i angielskim.

  więcej »
 • Kształtowanie postaw religijnych na katechezie »

  Helena Słotwińska

  Lublin: KUL 2004 ss. 557

  więcej »
 • Wkład ks. prof. M. Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej

  Wkład ks. prof. M. Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej »

  Ks. Paweł Mąkosa

  Lublin: Polihymnia 2004 ss. 265

   

  Ksiądz profesor Mieczysław Majewski należy do najwybitniejszych polskich katechetyków XX wieku. Motywacją niniejszej publikacji jest chęć ukazania całokształtu naukowego i organizacyjnego dorobku ks. Majewskiego na tle jemu współczesnej sytuacji katechetycznej. Prezentacja taka pozwoliła na ukazanie miejsca i roli, jaką odegrał ks. M. Majewski w rozwoju polskiej katechetyki.

  więcej »
 • Kerygmat

  Kerygmat dla nowej Europy »

  Ks. Piotr Tomasz Goliszek. Kerygmat dla nowej Europy

  Człowiek potrzebuje poznać prawdę o życiu w ogóle, prawdę o sobie samym i prawdę o panujących relacjach międzyludzkich. Prawdę tę objawił sam Bóg i ukazał w swoim Synu Jezusie Chrystusie, Bogu i Człowieku zarazem. Od momentu rozpoczęcia się Wydarzenia Jezusa Chrystusa, czyli Wcielenia, publicznie proklamowana jest ta prawda jako Dobra Nowina o zbawieniu.

  więcej »
 • Miejsca katechezy. Rodzina - parafia - szkoła 2005 r. »

  Red. S. Kulpaczyński

  Lublin: Polihymnia 2005 ss. 395.

  więcej »
 • Środki audiowizualne w katechezie 2004 r. »

  Red. S. Kulpaczyński

  Lublin: Polihymnia 2004 ss. 254.

  więcej »
 • Katecheza młodzieży 2003 r. »

  Red. S. Kulpaczyński

  Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 2003 ss. 403.

  więcej »
 • Modlitwa w katechezie 2002 r. »

  Red. S. Kulpaczyński

  Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 2002 ss. 418.

  więcej »
 • Przepowiadanie o sakramentach w katechezie i w homilii »

  Red. H. Słotwińska, W. Głowa

  Lublin-Przemyśl 2001 ss. 384

  więcej »
 • Ocena w katechezie 2001 r. »

  Red. S. Kulpaczyński

  Lublin 2001 ss. 399.

  więcej »
 • Jezus Chrystus centrum katechizacji 2000 r. »

  Red. S. Kulpaczyński

  Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 2000 ss. 239.

  więcej »
 • Celebracje w katechezie 1999 r. »

  Red. S. Kulpaczyński

  Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1999 ss. 238.

  więcej »
 • Dialog w katechezie 1998 r. »

  Red. S. Kulpaczyński

  Lublin: Mała Poligrafia w Tuchowie 1998 ss. 208.

  więcej »
 • Aktywizowanie katechizowanych 1997 r. »

  Red. S. Kulpaczyński

  Lublin 1997 ss. 286.

  więcej »