Publiczne obrony doktorskie w ITPiK

 

 

ks. dr Paweł Płaczek


Tytuł pracy: Pielgrzymowanie do miejsc świetych jako środek uświęcania pielgrzymów. Studium teologicznopastoralne w świetle badań uczestników pielgrzymek organizowanych przez wybrane biura turystyczne w Polsce


Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński


Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

--------------------------------

 

ks. dr Sławomir Piotr Gadowski

Tytuł pracy: Duszpasterstwo Ludzi Morza w Polsce. Studium teologicznopastoralne.

Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński

-------------------------------

 

ks. dr Tomasz Krzysztof Cuber

Tytuł pracy: Apostolat rodziny chrześcijańskiej w świetle dokumentów Kościoła współczesnego 1965-2009.

Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński


------------------------------


ks. dr Robert Łukasz Wielądek

Tytuł pracy: Znaczenie chrztu w życiu chrześcijanina. Studium teologicznopastoralne

Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński