Przygotowania duchowe do ŚDM w Krakowie

 

Nowe Orędzie papieża Franciszka do młodych


 

 

 

AKTUALNY KOMENTARZ NA NIEDZIELĘ

 

 

TOŻSAMOŚĆ - Moje ID

Wyruszamy w drogę. Naszym celem: ŚDM 2016 w Krakowie. Droga długa, piękna i ciekawa. Witamy każdego, kto pragnie ją przebyć razem z nami. Na początek: dokumenty do kontroli. Tak, tak! Nie przesłyszałeś się. Zanim pójdziemy dalej, chcemy rozpocząć od znalezienia odpowiedzi na podstawowe kwestie: KIM JESTEM? JAKI JEST MÓJ ŚWIAT? JAKIE JEST MOJE ID?

Nasze zadanie: opisać siebie, odkryć swoje ID, swój dowód osobisty; narysować „ogród” swojego życia, swój Eden, w którym zostałem stworzony, w którym żyję; odkryć wyjątkowość swojego człowieczeństwa (kobiecość, męskość).

 

 

Oto kilka kroków, które
czekają nas w drodze ku
temu wydarzeniu:

1. Cz@t ze Słowem!
2. Krzyż ŚDM i Ikona MB
3. Dni w Diecezjach
4. Bilet dla Brata
5. Rady dla wychowawców

 

 

 

 

PROGRAM KDM: 2014-2016 bazuje na programie Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, przygotowującym do jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski oraz na tematyce orędzi papieża Franciszka do młodych całego świata, na lata 2014, 2015 i 2016, podejmując w trzech kolejnych latach tematykę:

 

2013/2014 – SŁOWO (kerygmat)

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”

 

2014/2015 – SAKRAMENTY (liturgia)

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”

 

2015/2016 – CARITAS (diakonia)

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

 

 

List od ks. Grzegorza Suchodolskiego:

 

 

Drodzy Duszpasterze i Koordynatorzy ŚDM 2016,
1 grudnia, w I niedzielę adwentu, pragniemy rozpocząć wspólne trzyletnie przygotowanie duchowe do ŚDM w Krakowie.
Chcę potwierdzić, że od tego dnia wszystkie niezbędne materiały będą dostępne na stronie Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży: www.kdm.org.pl
Proszę, prześlijcie tę wiadomość do wszystkich waszych parafii i ośrodków duszpasterskich, abyśmy wszyscy razem mogli wyruszyć na ten szlak duchowych przygotowań, gromadząc młodych oraz angażując całe parafie. Z góry dziękuję za wszelkie zaangażowanie i pomoc.
W załączeniu przesyłam prezentację, która ukazuje najistotniejsze elementy różnych elementów przygotowań duchowych.
Uwaga: jeśli jakieś diecezje pragną zamówić materiały w wersji książkowej – bardzo proszę o przesłanie jak najpilniej stosownej informacji.

Pozdrawiam
Ks. Grzegorz Suchodolski
Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM
01-015 Warszawa, Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
www.kdm.org.pl, www.sdm.org.pl, www.krakow2016.com
www.facebook.com/swiatowydzienmlodziezy