Prace mgr z Katechetyki 4.07.2011

P. mgr Agnieszka PortuśWYBRANE PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA RELIGII

 

Promotor ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL
Recenzent: ks. dr hab. Paweł Mąkosa

 

P. mgr Michał Bobrowski

NAUCZANIE O MAŁŻEŃSTWIE W ŚWIETLE KATECHEZ ŚRODOWYCH JANA PAWŁA II

W LATACH 1979 -1984


Promotor ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL
Recenzent: ks. dr hab. Paweł Mąkosa