Prace magisterskie z katechetyki WSD Kielce

mgr Nartowski Kamil. Katecheza miejscem kształtowania dojrzałych postaw moralnych młodzieży ponadgimnazjalnej


mgr Piskorek Michał. Katecheza miejscem kształtowania postaw moralnych w szkołach gimnazjalnych na podstawie kieleckiego programu katechetycznego


mgr Tarka Dariusz. Katecheza biblijna szkoły podstawowej Kieleckiego programu katechetycznego


mgr Stawowczyk Karol. Program katechezy „Otrzymacie Jego moc” jako próba realizacji postulatu katechezy parafialnejKomisja egzaminacyjna
Przewodniczący: ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL
Promotor: ks. dr Jarosław Czerkawski
Recenzent: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 

foto AK