Prace magisterskie z katechetyki MSD Lublin

dk mgr Lamorski Rafał. Założenia i realizacja wychowania religijnego w schronisku dla nieletnich w Dominowie w świetle badań własnych


dk mgr Emanuel Seriy. Katechetyczny wymiar pielgrzymek maturzystów lubelskich na Jasną Górę

 

Komisja egzaminacyjna

Przewodniczący: ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL

Promotor: ks. dr Piotr Tomasz Goliszek

Recenzent: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

foto AK