prace magisterskie z katechetyki

 

 

 

 

promotor ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

recenzent ks. dr Piotr Goliszek

 

 

Elżbieta Kamińska. Muzykoterapia w katechezie

w świetle badań własnych w zespole szkół nr 4 w Lublinie

 

 

promotor ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

recenzent ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

 

Katarzyna Wierzbicka. Wiara jako cel katechezy w świetle encykliki „Lumen Fidei” papieża Franciszka.

s. Marta Drobienko OSU. System wychowawczy w Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszulanek w Lublinie w latach 1944-1955.