prace magisterskie z katechetyki

 

 

 Agnieszka Dorot. Dzieci głosicielami ewangelii w świetle objawień maryjnych w Lourdes i Fatimie


Praca magisterska
napisana na seminarium
z katechetyki fundamentalnej
pod kierunkiem
ks. dra hab. Mariana Zająca, prof. KULKrzysztof Polak. Dekalog w katechezie Jana Pawła II w czasie IV pielgrzymki do Polski

Praca magisterska
napisana na seminarium
z katechetyki fundamentalnej
pod kierunkiem
ks. dra hab. Mariana Zająca, prof. KUL