Prace magisterskie z katechetyki

Promotor: ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

mgr Miętkiewicz Karolina, Podstawa programowa katechezy i jej znaczenie dla katechizacji w Polsce
mgr Ramanouski Ivan, Działalność duszpastersko-katechetyczna w parafii Matki Bożej Różańcowej w Raduniu w latach 1990-2010

Promotor: ks. dr hab. Paweł Mąkosa

mgr Petryniak Grzegorz, Portale internetowe narzędziem katechezy
mgr Szlachcic Dariusz, Nauczanie religii w szkole a religijność młodzieży. Studium katechetyczne na podstawie badań maturzystów XI LO z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu

Promotor: s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

mgr Wierzchowska Anna, Wpływ doświadczeń religijnych dziecka w rodzinie na skuteczność procesu katechetycznego

Promotor: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

mgr Belina Damian, Nauczanie religii katolickiej w Polsce i Szwajcarii. Studium katechetyczne.