praca magisterska z katechetyki

 

 

promotor: ks. dr Piotr Goliszek

 

Igor Hubacz. Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta w służbie katechezy. Lublin: KUL 2015

 

Autor w celu zebrania materiału źródłowego przeprowadził szereg wywiadów z osobami, które miały związek z Sareptą, poprosił osoby, do których nie mógł dotrzeć, aby spisały swoje wspomnienia i refleksje dotyczące Sarepty. Ponadto autor samodzielnie, w okresie dwóch lat, w czasie wakacyjnych turnusów, przeprowadzał sondaż diagnostyczny  wśród uczestników. Przebadał w ten sposób dwukrotnie ponad sto osób w wieku 12-16 lat pochodzących z różnych obszarów kraju. Następnie skatalogował owe materiały i umieścił w Archiwum Sarepty oraz na stronie internetowej

 

z zakończenia: "Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów wymienionych w pracy należy zdecydowanie stwierdzić, że Sarepta ma istotny udział w procesie katechizacji młodzieży greckokatolickiej w Polsce. Dzięki niej młodzi ludzie zdobywają wiedzę na temat Kościoła Greckokatolickiego, przeżywają liturgię, poznają duchowość w tradycji wschodniej i poznają rówieśników żyjących w diasporze. Sarepta uczy, wychowuje, katechizuje, ale przede wszystkim jest miejscem, w którym młody człowiek, w warunkach odseparowania od otaczającego go na co dzień świata, spotyka Boga.
Do wyprowadzenia takich wniosków najbardziej przyczyniły się rezultaty sondażu diagnostycznego. Podobną rolę spełniła analiza świadectw uczestników. Należy podkreślić dużą dojrzałość myśli formułowanych przez nastolatków"