Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 16-17 XI 2012

 

XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne
Catechetica Porta Fidei
KUL 16-17 XI 2012
Aula im. Stefana kardynała Wyszyńskiego


Piątek 16 XI 2012 r.


10.00 Otwarcie sympozjum – O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, Prorektor KUL
10.15 ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź – Realność i racjonalność wiary chrześcijańskiej
10.45 O. prof. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM – Apologia wiary według Katechizmu Kościoła Katolickiego
11.15 O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap – Wkład teologii moralnej w katechetyczny przekaz wiary
12.30 Kościół Akademicki. Msza św. z homilią – JE bp Artur Miziński
15.00 ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL – Świadectwo wiary w podzielonym chrześcijaństwie
15.30 ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL – Dziedziniec pogan przestrzenią dialogu z niewierzącymi
16.00 przerwa
16.30 ks. dr hab. Kazimierz Pek MIC, prof. KUL – aby wierzący wierzyli

17.00 Świadek wiary: sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – lekcja pokazowa przygotowana przez p. mgr Tomasza Barczyka z lubelskimi gimnazjalistami

17.20 Panel – O co się troszczymy w katechizacji?
„Zdarza się obecnie dość często, że chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne swego zaangażowania, myśląc, że wiara wciąż jest oczywistą przesłanką życia wspólnego. W rzeczywistości, założenie to nie tylko przestało być oczywiste, ale często bywa wręcz negowane”
Benedykt XVI, Porta fidei nr 2Sobota 17 XI 2012 r.


8.00 Kościół Akademicki. Msza św. z homilią – JE bp Edward Białogłowski
9.30 o. dr Krzysztof Bieliński CSsR – Wzór katechezy, w której centrum jest «wyjaśnienie Pism»
10.00 ks. Grzegorz Suchodolski – Itinerarium: „Wiem, komu uwierzyłem” w służbie duszpasterstwa młodzieży w Polsce
10.30 przerwa
11.00 ks. dr Krzysztof Gałan – Katechizm Kościoła Katolickiego w katechezie
11.30 o. dr Mirosław Chmielewski CSsR – YouCat  wskazania dla katechezy w kulturze medialnej
12.00 Zbigniew Barciński – Jak prowadzić katechezę, aby nie zgubić wiary?

KKK „Uznaję go za pożyteczne i właściwe narzędzie służące umacnianiu komunii Kościoła oraz za bezpieczną normę nauczania prawd wiary”
Benedykt XVI, Porta fidei nr 11

 

 

zdjęcia @O. mgr Radomił (Andrzej) Wójcikowski ofm & ks. mgr Mariusz Pastuszak Edukacja Medialna - ITPiK KUL

 • o. prorektor A. Derdziuk
  o. prorektor A. Derdziuk
 • ks. prof. A. Kiciński
  ks. prof. A. Kiciński
 • ks. prof. K. Góźdź
  ks. prof. K. Góźdź
 • o. prof. I. Ledwoń
  o. prof. I. Ledwoń
 • ks. prof. P. Kantyka
  ks. prof. P. Kantyka
 • ks. prof. P. Mąkosa
  ks. prof. P. Mąkosa
 • ks. prof. K. Pek
  ks. prof. K. Pek
 • mgr Tomasz Barczyk
  mgr Tomasz Barczyk
 • Panel
  Panel
 • ks. prof. S. Kulpaczyński
  ks. prof. S. Kulpaczyński
 • ks. G. Suchodolski, ks. płk S. Niewęgłowski
  ks. G. Suchodolski, ks. płk S. Niewęgłowski
 • ks. dr W. Janiga
  ks. dr W. Janiga
 • o. dr K. Bieliński
  o. dr K. Bieliński
 • ks. G. Suchodolski
  ks. G. Suchodolski
 • ks. dr K. Gałan
  ks. dr K. Gałan
 • o. dr M. Chmielewski
  o. dr M. Chmielewski
 • p. Z. Barciński
  p. Z. Barciński