Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów

 

 

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
DYREKTORÓW WYDZIAŁÓW KATECHETYCZNYCH
Kielce-Skorzeszyce, 12-14 VI 2013 r.

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej; Skorzeszyce 167; 26-008 Górno


Środa, 12 czerwca 2013 r.

do godz. 17.00 – Zakwaterowanie


Czwartek, 13 czerwca 2013 r.

Godz. 7.30 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Bpa Kazimierza Ryczana, Biskupa Kieleckiego
Godz. 8.30 – Śniadanie
Godz. 9.15 – Wykład: Katecheza sakramentalna. Katecheza drogą wychowania do liturgii – ks. prof. Stanisław Czerwik
Godz. 10.00 – Dwugłos: Katecheza sakramentalna a nowa ewangelizacja
– ks. prof. Andrzej Kiciński
– ks. dr Jarosław Czerkawski
Godz. 10.40    – Dyskusja
Godz. 11.15    – Kawa
Godz. 11.30    – Dyskusja
Godz. 13.30      Obiad
Godz. 15.00      cd. programuPiątek, 14 czerwca 2013 r.

 

Godz. 7.30 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Bpa Marka Mendyka, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP
Godz. 8.30 – Śniadanie
Godz. 9.00 – Informacje Biura Programowania Katechezy i poszczególnych Wydziałów
–    Tydzień Wychowania – inicjatywa Kościoła w Polsce
–    ks. dr Adam Kostrzewa
Godz. 9.30 – Inicjatywy Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji – pan Lech Dokowicz
Godz. 10.30 – Spotkanie z panią Krystyną Szumilas, Ministrem Edukacji Narodowej

Godz. 12.30 – Obiad
– Zakończenie spotkania