Obrona doktorska z katechetyki s. Zofia Molęda

Temat: Metody katechetyczne w opinii wybranych grup katechetów

 

promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński SDB

recenzent 1: ks. prof. dr hab. Roman Murawski SDB

recenzent 2: s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

 

komisja:

dziekan: o. dr hab. Ireneusz Ledwoń, prof. KUL

o. dr hab. Marek Fiałkowski

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Mąkosa

ks. dr hab. Wiesław Śmigiel

ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

zdjęcia Józef Nowak