Obrona doktorska z katechetyki p. Teresy Hamryszczak

Wychowanie do odpowiedzialnego życia we wspólnocie Kościoła na podstawie podręczników do katechizacji w gimnazjach i liceach

 

 

promotor ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński SDB

recenzent ks. dr hab. Ryszard Czekalski, prof. UKSW

recenzent ks. dr hab. Paweł Mąkosa

 

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Kazimierz Święs

s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

 

sekretarz ks. dr Piotr Goliszek

foto AK