Obrona doktorska z katechetyki p. Anny RutkowskiejTytuł rozprawy


Wychowanie religijne dziecka w rodzinie.

Studium katechetyczne w świetle nauczania Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny 

Promotor: P. prof. dr hab. Helena Słotwińska

Recenzent ks. dr hab. Ryszard Czekalski, prof. UKSW
Recenzent ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL


Komisja przewodniczący ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
ks. dr hab. Paweł Mąkosa

ks. dr hab. Kazimierz Święs
s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KULsekretarz ks. dr Grzegorz Pyźlak

 

zdjęcia rodzina pani dr Anny